ការទស្សន៍ទាយសម្រាប់ឆ្នាំ 2031 | បន្ទាត់ពេលវេលានាពេលអនាគត

អានការព្យាករណ៍ចំនួន 10 សម្រាប់ឆ្នាំ 2031 ដែលជាឆ្នាំដែលនឹងឃើញពិភពលោកផ្លាស់ប្តូរតាមរបៀបធំ និងតូច។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការរំខាននៅទូទាំងផ្នែកវប្បធម៌ បច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ សុខាភិបាល និងអាជីវកម្មរបស់យើង។ វាជាអនាគតរបស់អ្នក ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ

ការទស្សន៍ទាយ Quantumrun បានរៀបចំបញ្ជីនេះ; ក ភាពវៃឆ្លាតនិន្នាការ ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាដែលប្រើ ការមើលឃើញជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនឱ្យរីកចម្រើនពីអនាគត និន្នាការក្នុងការមើលឃើញជាមុន. នេះគ្រាន់តែជារឿងមួយក្នុងចំនោមអនាគតជាច្រើនដែលសង្គមអាចជួបប្រទះ។

ការព្យាករណ៍លឿនសម្រាប់ឆ្នាំ 2031

  • ភាសាលែងជាឧបសគ្គរវាងបុគ្គល និងវប្បធម៌ទៀតហើយ ដោយសារការបកប្រែ និងការបកប្រែភាសាតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងគឺអាចចូលប្រើបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់កាសអ្នកបកប្រែភាសាសកល ឬវ៉ែនតាការពិតដែលបានបន្ថែម។ (លទ្ធភាព 90%)1
  • រោងចក្រភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ឥឡូវនេះមានកម្មករមនុស្សរបស់ពួកគេធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូមនុស្សយន្តដែលដំណើរការដោយ AI មួយ ឬច្រើន ដើម្បីបំពេញការងារឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផលិតទំនិញ។ ពលកម្មកអាវពណ៌ខៀវប្រពៃណីដែលទទួលយកការងារជាមួយមនុស្សយន្តទាំងនេះនឹងត្រូវបង្កើតជំនាញថ្មីៗ។ (លទ្ធភាព 70%)1
  • កាសស្តាប់ការបកប្រែអនុញ្ញាតឱ្យមានការបកប្រែភ្លាមៗ ដែលធ្វើអោយការធ្វើដំណើរទៅបរទេសកាន់តែងាយស្រួល។ 1
ការព្យាករណ៍រហ័ស
  • ចំនួនប្រជាជនពិភពលោកត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងដល់ 8,569,999,000 1
  • ការ​លក់​រថយន្ត​អគ្គិសនី​របស់​ពិភពលោក​បាន​កើន​ដល់ ៩ ៨៦៦ ៦៦៧ 1
  • ចរាចរបណ្តាញចល័តសកលដែលបានព្យាករណ៍ស្មើនឹង 266 exabytes 1
  • ចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតសកលកើនឡើងដល់ 782 exabytes 1

ការព្យាករណ៍បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ឆ្នាំ 2031

ការព្យាករណ៍ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាដោយសារការធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់នៅឆ្នាំ 2031 រួមមាន:

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មានអាជីវកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ 2031

មើលទាំងអស់

ការព្យាករណ៍វប្បធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ 2031

ការទស្សន៍ទាយទាក់ទងនឹងវប្បធម៌ដែលនឹងមានឥទ្ធិពលនៅឆ្នាំ 2031 រួមមាន:

មើលទាំងអស់

មើលទាំងអស់

ការព្យាករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំ 2031

ការទស្សន៍ទាយទាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្រ្តដោយសារការធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់នៅឆ្នាំ 2031 រួមមាន:

មើលទាំងអស់

ការព្យាករណ៍សុខភាពសម្រាប់ឆ្នាំ 2031

ការព្យាករណ៍ទាក់ទងនឹងសុខភាពដោយសារការធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់នៅឆ្នាំ 2031 រួមមាន:

មើលទាំងអស់

ស្វែងយល់ពីនិន្នាការពីឆ្នាំអនាគតមួយផ្សេងទៀតដោយប្រើប៊ូតុងកំណត់ពេលវេលាខាងក្រោម