ការទស្សន៍ទាយសម្រាប់ឆ្នាំ 2043 | បន្ទាត់ពេលវេលានាពេលអនាគត

អានការព្យាករណ៍ចំនួន 7 សម្រាប់ឆ្នាំ 2043 ដែលជាឆ្នាំដែលនឹងឃើញពិភពលោកផ្លាស់ប្តូរតាមរបៀបធំ និងតូច។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការរំខាននៅទូទាំងផ្នែកវប្បធម៌ បច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្ត្រ សុខាភិបាល និងអាជីវកម្មរបស់យើង។ វាជាអនាគតរបស់អ្នក ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ

ការទស្សន៍ទាយ Quantumrun បានរៀបចំបញ្ជីនេះ; ក ភាពវៃឆ្លាតនិន្នាការ ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាដែលប្រើ ការមើលឃើញជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនឱ្យរីកចម្រើនពីអនាគត និន្នាការក្នុងការមើលឃើញជាមុន. នេះគ្រាន់តែជារឿងមួយក្នុងចំនោមអនាគតជាច្រើនដែលសង្គមអាចជួបប្រទះ។

ការព្យាករណ៍លឿនសម្រាប់ឆ្នាំ 2043

  • បេសកកម្ម​មនុស្ស​អាច​ធ្វើ​បាន​ដោយ NASA ទៅ​កាន់​ព្រះច័ន្ទ​របស់​ភព​ព្រហស្បតិ៍ Callisto។ 1
  • ការបញ្ជូនសំបុត្រនៃផ្នែកទីមួយនៃសំបុត្រ។ 1
  • ហ្សែននៃរុក្ខជាតិដែលបានរកឃើញទាំងអស់តាមលំដាប់លំដោយ។ 1
  • ហ្សែននៃរុក្ខជាតិដែលបានរកឃើញទាំងអស់តាមលំដាប់លំដោយ 1
ការព្យាករណ៍រហ័ស
  • ការបញ្ជូនសំបុត្រនៃផ្នែកទីមួយនៃសំបុត្រ។ 1
  • ហ្សែននៃរុក្ខជាតិដែលបានរកឃើញទាំងអស់តាមលំដាប់លំដោយ 1
  • ចំនួនប្រជាជនពិភពលោកត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើងដល់ 9,338,072,000 1
  • ការ​លក់​រថយន្ត​អគ្គិសនី​របស់​ពិភពលោក​បាន​កើន​ដល់ ៩ ៨៦៦ ៦៦៧ 1

ការព្យាករណ៍បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ឆ្នាំ 2043

ការព្យាករណ៍ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាដោយសារការធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់នៅឆ្នាំ 2043 រួមមាន:

មើលទាំងអស់

ព័ត៌មានអាជីវកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ 2043

មើលទាំងអស់

ការព្យាករណ៍វប្បធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ 2043

ការទស្សន៍ទាយទាក់ទងនឹងវប្បធម៌ដែលនឹងមានឥទ្ធិពលនៅឆ្នាំ 2043 រួមមាន:

មើលទាំងអស់

មើលទាំងអស់

ការព្យាករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំ 2043

ការទស្សន៍ទាយទាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្រ្តដោយសារការធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់នៅឆ្នាំ 2043 រួមមាន:

មើលទាំងអស់

ស្វែងយល់ពីនិន្នាការពីឆ្នាំអនាគតមួយផ្សេងទៀតដោយប្រើប៊ូតុងកំណត់ពេលវេលាខាងក្រោម