2038 ಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು | ಭವಿಷ್ಯದ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್

ಓದಿ 2038 ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ವರ್ಷವು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ-ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.

2038 ಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು

ಮುನ್ಸೂಚನೆ
2038 ರಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ವಿಶ್ವ ಮಾರಾಟವು 18,446,667 ತಲುಪುತ್ತದೆ 1
  • ಊಹಿಸಲಾದ ಜಾಗತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ 546 ಎಕ್ಸಾಬೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ 1
  • ಜಾಗತಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಟ್ಟಣೆಯು 1,412 ಎಕ್ಸಾಬೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ 1
ಭವಿಷ್ಯ
2038 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುನ್ನೋಟಗಳು ಸೇರಿವೆ:

2038 ರ ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೇಖನಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ 2038 ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕೆಳಗಿನ ಟೈಮ್‌ಲೈನ್ ಬಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ