Прогноз мониторинги

Акционерлердин күтүүлөрүн алдын ала билиңиз жана алдын ала башкарыңыз

Бренддер үчүн медиа таасирлерине көз салган медиа мониторинг кызматтарына окшош, Quantumrun Foresight индустрия инсайдерлери биздин кардарлар жөнүндө жасаган божомолдорго жана божомолдорго көз салат. Бул кызмат сиздин уюмуңузга акционерлердин күтүүлөрүн алдын ала билүүгө жана башкарууга мүмкүндүк берет, ошол эле учурда операцияларыңызды жакшыртуу жана өнүктүрүү үчүн түшүнүктөрдү сунуштайт.

Quantumrun кош алты бурчтуу ак

Бул кызмат сунушу Quantumrun Foresight компаниясынын ар кайсы географиялык аймактарда жана тилдерде адистешкен медиа мониторинг тармагындагы стратегиялык өнөктөштөр тармагынын колдоосу менен мүмкүн болот. 

Бул өнөктөштүк Quantumrun Foresight аналитиктерине тармактык инсайдерлер менен медиа өкүлдөрүнүн уюмуңуз жөнүндө жалпыга ачык бөлүшүлгөн медиа таасирлерин, божомолдорун жана божомолдорун чагылдырган ай сайын же квартал сайын тренд отчетторун иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет.

Ар бир отчет эки компонентти камтыйт:

Алгачкы, сиздин командаңыз уюмуңуздун медиа таасирлери жана бренд маанайы тууралуу PDF форматын алат. Чийки маалыматтар Excel электрондук жадыбал катары да берилиши мүмкүн.

Экинчи, сиздин командаңыз сиздин уюмуңуз жөнүндө болжолдоолорду/болжолдоолорду камтыган таасирдүү ЖМКлардын PDF баяндамасын алат. Ар бир сөз үчүн документ төмөнкү маалымат пункттарынын бирин же бир нечесин камтууга ылайыкташтырылышы мүмкүн:

 • Болжолдун/болжолдоонун сөзмө-сөз көчүрмөсү;
 • Прогноздун кыскача баяндамасы;
 • Божомол биринчи жолу жарыяланган сайт;
 • Божомолдорго түз шилтеме
 • прогнозду жасаган инсан;
 • Ал иштеген уюм;
 • Социалдык медиа аккаунттары;
 • Социалдык медиа таасири;
 • Жеке веб-сайт/блог;
 • Бул болжолдоо үчүн бардык социалдык үлүштөрдүн болжолдуу жетүүсү;
 • Бул божомолго социалдык медианын маанайы (реакциясы);
 • Бул божомолго шилтеме жасаган веб-сайт макалалары/блог билдирүүлөрү;
 • Башка маалымат пункттары суроо-талабы боюнча киргизилиши мүмкүн.

.

BONUS: Бул болжолдоо мониторинг кызматына инвестициялоо менен, Quantumrun акысыз, үч айлык жазылууну камтыйт. Quantumrun Foresight Platform.

Негизги takeaways

Бул айлык же кварталдык отчеттор сиздин бөлүмүңүздүн команда мүчөлөрүн сиздин уюмуңуздун айланасындагы коомдук жана бизнес маанайы жөнүндө, анын келечектеги сунуштары жана көз карашы тууралуу маалымат берип турат.

Бул отчеттор ошондой эле жаңы өнүм инновацияларын, продукт линияларын жана сиздин компанияңыздын ишин өнүктүрүү үчүн бизнес моделдерин түзүү үчүн түшүнүктөрдү бере алат.

Күндү тандап, жолугушууну пландаштырыңыз