Америка Кошмо Штаттарынын 2038-жылга божомолдору

2-жылы Америка Кошмо Штаттары тууралуу 2038 божомолду окуп чыгыңыз, бул өлкөдө саясатта, экономикада, технологияда, маданиятта жана айлана-чөйрөдө олуттуу өзгөрүүлөр болот. Бул сенин келечегиң, эмне үчүн бар экениңди бил.

Quantumrun Foresight бул тизмени даярдады; Компанияларга келечектеги тенденциялардан ийгиликтүү чыгууга жардам берүү үчүн стратегиялык көрөгөчтүктү колдонгон футуристтик консалтинг фирмасы.

2038-жылы Америка Кошмо Штаттары үчүн эл аралык мамилелердин божомолдору

2038-жылы Кошмо Штаттарга таасир эте турган эл аралык мамилелердин болжолдору төмөнкүлөрдү камтыйт:

2038-жылы Америка Кошмо Штаттарынын саясий божомолдору

2038-жылы Америка Кошмо Штаттарына таасир эте турган саясатка байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2038-жылы Кошмо Штаттар үчүн өкмөттүн божомолдору

2038-жылы Америка Кошмо Штаттарына таасир эте турган өкмөттүн болжолдоолору төмөнкүлөрдү камтыйт:

2038-жылы Америка Кошмо Штаттарынын экономикасы божомолдору

2038-жылы Америка Кошмо Штаттарына таасир эте турган экономикага байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

  • Америкада жаштардын санынын кыскарышынан улам көбүрөөк колледждер жабылды. Мүмкүнчүлүк: 70 пайыз1

2038-жылы Америка Кошмо Штаттары үчүн технологиялык божомолдор

2038-жылы Америка Кошмо Штаттарына таасир тийгизе турган технологияга байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2038-жылы Америка Кошмо Штаттары үчүн Маданият божомолдору

2038-жылы Америка Кошмо Штаттарына таасир тийгизе турган маданиятка байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2038-жылга карата коргонуу болжолдоолору

2038-жылы Кошмо Штаттарга таасир тийгизе турган коргонууга байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2038-жылы Америка Кошмо Штаттарынын инфраструктуралык божомолдору

2038-жылы Америка Кошмо Штаттарына таасир этүүчү инфраструктурага байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2038-жылы Америка Кошмо Штаттарынын айлана-чөйрөнү болжолдоо

2038-жылы Америка Кошмо Штаттарына таасир этүүчү айлана-чөйрөгө байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2038-жылы Америка Кошмо Штаттары үчүн илимий божомолдор

2038-жылы Америка Кошмо Штаттарына таасир тийгизе турган илимге байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2038-жылы Америка Кошмо Штаттарынын ден соолук болжолдоолору

2038-жылы Америка Кошмо Штаттарынын ден соолугуна байланыштуу божомолдор төмөнкүлөрдү камтыйт:

2038-жылдан көбүрөөк божомолдор

2038-жылдагы эң мыкты дүйнөлүк божомолдорду окуу - чыкылдатуу бул жерде

Бул ресурс барагы үчүн кийинки пландаштырылган жаңыртуу

7-январь, 2022-жыл. Акыркы жолу 7-жылдын 2020-январында жаңыртылган.

Сунуштар?

Түзөтүүнү сунуштаңыз бул барактын мазмунун жакшыртуу үчүн.

Ошондой эле, бизге кеңеш бер келечектеги тема же тенденция тууралуу биз чагылдырууну кааласаңыз.