Келечектеги хронология

Келечектеги дүйнөңүздү түзө турган технология, илим, ден соолук жана маданият тенденциялары тууралуу болжолдоолордун келечектеги хронологиясын изилдеңиз.