Тренд листи

листа
Овој список опфаќа трендови сознанија за иднината на даночното затајување, увиди курирани помеѓу 2018 и 2020 година, вклучувајќи поврзани теми како што се даночните оази.
18
листа
Овој список ги опфаќа трендовите сознанија за иднината на јавниот транспорт, увиди курирани во 2022 година.
27
листа
Овој список опфаќа трендови согледувања за иднината на растот на долгот, увиди курирани помеѓу 2018 и 2020 година, вклучувајќи поврзани теми како што се заемите.
9
листа
Овој список опфаќа трендови сознанија за иднината на еволуцијата на асиметричното војување, увиди курирани помеѓу 2018 и 2020 година, вклучувајќи теми како што се нови тактики и стратегија.
26
листа
Овој список ги опфаќа трендовите сознанија за политиката што се специфични за Израел, увиди курирани помеѓу 2017 и 2020 година.
14
листа
Овој список ги опфаќа трендовите согледувања за иднината на развојот на ГМО храната, увиди курирани помеѓу 2018 и 2020 година.
65
листа
Овој список ги опфаќа трендовите сознанија за иднината на работата со бела јака, увиди курирани помеѓу 2018 и 2020 година.
12
листа
Овој список ги опфаќа трендовите сознанија за иднината на невронауката, увиди курирани помеѓу 2018 и 2020 година.
63
листа
Овој список опфаќа трендови сознанија за иднината на веб-содржините и онлајн-издавачите, увиди курирани помеѓу 2018 и 2020 година.
46
листа
Овој список опфаќа трендови сознанија за иднината на трендовите за складирање на дигитални податоци, увиди курирани помеѓу 2018 и 2020 година, вклучително и поврзани теми како што се иновациите на серверот и центрите за податоци.
42
листа
Овој список опфаќа увиди за еколошките трендови кои се специфични за Шведска, согледувања курирани помеѓу 2017 и 2020 година.
15
листа
Овој список ги опфаќа трендовите согледувања за иднината на автомобилската индустрија, увиди курирани помеѓу 2018 и 2020 година.
26
листа
Овој список опфаќа трендови сознанија за иднината на бездомништвото и градовите, увиди курирани помеѓу 2018 и 2020 година, вклучувајќи поврзани теми како што се јавните станови, сиромашните квартови и сиромаштијата.
9
листа
Списокот ги опфаќа трендовите согледувања за инфраструктурата што се специфични за Индонезија, увиди курирани помеѓу 2017 и 2020 година.
14
листа
Овој список ги опфаќа трендовите согледувања за инфраструктурата што се специфични за Африка, увиди курирани помеѓу 2017 и 2020 година.
12
листа
Овој список ги опфаќа трендовите согледувања за иднината на иновациите во аеронаутиката, увиди курирани помеѓу 2018 и 2020 година.
74
листа
Овој список ги опфаќа трендовите сознанија за иднината на употребата на психоделиците, согледувањата курирани помеѓу 2018 и 2020 година, вклучувајќи поврзани теми како што се ЛСД, МДМА и печурки.
12
листа
Списокот опфаќа трендови согледувања за економијата кои се специфични за Италија, увиди курирани помеѓу 2017 и 2020 година.
15
листа
Овој список опфаќа трендови согледувања за иднината на комерцијализацијата на вселената во приватниот сектор, согледувања курирани помеѓу 2018 и 2020 година, вклучувајќи поврзани теми како што се намалување на трошоците за вселенски летови за индустриски апликации.
20