2035-ലെ പ്രവചനങ്ങൾ | ഭാവി ടൈംലൈൻ

284-ലെ 2035 പ്രവചനങ്ങൾ വായിക്കുക, ലോകം ചെറുതും വലുതുമായ വിധത്തിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഷം; നമ്മുടെ സംസ്കാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ശാസ്ത്രം, ആരോഗ്യം, ബിസിനസ്സ് മേഖലകളിലുടനീളമുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനുവേണ്ടിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

Quantumrun ദീർഘവീക്ഷണം ഈ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി; എ പ്രവണത ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനം തന്ത്രപരമായ ദീർഘവീക്ഷണം കമ്പനികളെ ഭാവിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ദീർഘവീക്ഷണത്തിലെ പ്രവണതകൾ. സമൂഹം അനുഭവിച്ചേക്കാവുന്ന നിരവധി ഭാവികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണിത്.

2035-ലെ വേഗത്തിലുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ

വേഗത്തിലുള്ള പ്രവചനം
 • സൗരപ്രവർത്തനം 1% കുറയുന്നതിനാൽ ഭൂമി ഒരു "മിനി ഹിമയുഗം" അനുഭവിക്കുന്നു 1
 • പുതിയ ട്രെയിൻ സാങ്കേതികവിദ്യ വിമാനങ്ങളേക്കാൾ 3 മടങ്ങ് വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു 1
 • മിക്ക വാഹനങ്ങളിലും വേഗത, തലക്കെട്ട്, ബ്രേക്ക് നില എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ വെഹിക്കിൾ-ടു-വെഹിക്കിൾ (V2V) ആശയവിനിമയങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 1
 • കൂടുതൽ സിഗ്നലുകൾ (റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ, എക്സ്-റേ മുതലായവ) കണ്ടെത്തുന്ന ഇംപ്ലാന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ "നവീകരിക്കാൻ" കഴിയും. 1
 • ഡിഎൻഎയിൽ നിന്ന് എച്ച്ഐവി ജീനോമിനെ വേർപെടുത്താൻ ജീനോം എഡിറ്റിംഗിലൂടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എച്ച്ഐവിയ്ക്കുള്ള ചികിത്സ വികസിപ്പിക്കുന്നു 1
 • ജനിതക രോഗങ്ങൾ ഭേദമാക്കാൻ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അനുവദിക്കുന്നു 1
 • കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ സസ്തനികളുടെയും ജീനോമുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു 1
 • ലോകജനസംഖ്യ 8,838,907,000 ൽ എത്തുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 1
 • ഓട്ടോണമസ് വാഹനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആഗോള കാർ വിൽപ്പനയുടെ വിഹിതം 38 ശതമാനത്തിന് തുല്യമാണ് 1
 • ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ലോക വിൽപ്പന 16,466,667 ആയി 1
 • ഒരു വ്യക്തിക്ക് കണക്റ്റുചെയ്‌ത ഉപകരണങ്ങളുടെ ശരാശരി എണ്ണം 16 ആണ് 1
 • ഇന്റർനെറ്റ് കണക്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ഉപകരണങ്ങളുടെ ആഗോള എണ്ണം 139,200,000,000 ആയി 1
 • പ്രവചിക്കപ്പെട്ട ആഗോള മൊബൈൽ വെബ് ട്രാഫിക് 414 എക്സാബൈറ്റുകൾക്ക് തുല്യമാണ് 1
 • ആഗോള ഇന്റർനെറ്റ് ട്രാഫിക് 1,118 എക്സാബൈറ്റുകളായി വളരുന്നു 1

2035-ലെ രാജ്യ പ്രവചനങ്ങൾ

ഇനിപ്പറയുന്നതുൾപ്പെടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേക 2035-നെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ വായിക്കുക:

എല്ലാം കാണുക

2035-ലെ സാങ്കേതിക പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

എല്ലാം കാണുക

2035-ലെ സാംസ്കാരിക പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

എല്ലാം കാണുക

എല്ലാം കാണുക

2035-ലെ ശാസ്ത്ര പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

എല്ലാം കാണുക

2035-ലെ ആരോഗ്യ പ്രവചനങ്ങൾ

2035-ൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ആരോഗ്യ സംബന്ധിയായ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

എല്ലാം കാണുക

ചുവടെയുള്ള ടൈംലൈൻ ബട്ടണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു ഭാവി വർഷത്തിലെ ട്രെൻഡുകൾ കണ്ടെത്തുക