ബിസിനസ്

സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിണാമം മുതൽ പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ മേഖലകളുടെയും സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും സംയോജനം വരെ - ഈ പേജ് ബിസിനസിന്റെ ഭാവിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ട്രെൻഡുകളും വാർത്തകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

വിഭാഗം
വിഭാഗം
വിഭാഗം
വിഭാഗം
ട്രെൻഡിംഗ് പ്രവചനങ്ങൾപുതിയഅരിപ്പ
51138
സിഗ്നലുകൾ
https://english.elpais.com/economy-and-business/2023-04-12/ev-sales-will-drive-drop-in-global-fuel-consumption-at-the-end-of-this-decade.html
സിഗ്നലുകൾ
രാജ്യം
The progressive advance of electric vehicles (EVs) on a global scale will begin to make a dent in the global consumption of gasoline and diesel before the end of this decade. According to a recent study by Bank of America, the global peak in demand for automobile fuel will take place between 2028 and 2030, forecasts that are in line with the latest projections from BloombergNEF and the International Energy Agency (IEA). The other source of reduction in fuel consumption, though in a lesser degree, has to do with the replacement of older cars with newer, more fuel-efficient ones. To read more, use the button below to open the original external article.
74865
സിഗ്നലുകൾ
https://www.eatout.co.za/article/reveal-2-chefs-cooking-art-food-event-sustainable-luxury/
സിഗ്നലുകൾ
Eatout
In today's world, where sustainability has become a pressing concern, the concept of sustainable luxury is gaining traction. It combines the best of both worlds, offering a sense of splendour and indulgence while prioritising ethical practices and environmental consciousness. For Eat Out's inaugural The Art of Food boutique event, guests are invited on a remarkable journey that seamlessly merges the realms of gastronomy and sustainability, with a focus on the concept of craftsmanship and precision - a key philosophy of our headline sponsor, motor brand Lexus.
66405
സിഗ്നലുകൾ
https://www.techcentral.ie/openai-aims-to-reduce-generative-ai-hallucinations-with-new-training-method/
സിഗ്നലുകൾ
ടെക്സെൻട്രൽ
Pro. OpenAI has published details of a new training method that it hopes will improve the accuracy and transparency of AI models. The AI firm used 'process supervision' to train a model for solving mathematical problems, a method in which systems are rewarded for each accurate step taken toward an answer.
107613
സിഗ്നലുകൾ
https://www.investing.com/news/commodities-news/us-committee-recommends-royalties-on-minerals-for-evs-in-sweeping-reform-proposal-3172832
സിഗ്നലുകൾ
നിക്ഷേപം
Reuters. FILE PHOTO: An employee walks near lithium evaporation ponds at a production facility in Silver Peak, Nevada, U.October 2022. REUTERS/Carlos Barria/File Photo. 99MIN... (Reuters) - A federal committee on Tuesday recommended imposing royalties on U.hardrock mining for the first time, a move it said could increase domestic production by providing funds for the agencies in charge of issuing new mining permits.
100024
സിഗ്നലുകൾ
https://www.prnewswire.com/news-releases/meituan-announces-financial-results-for-the-three-and-six-months-ended-june-30-2023-301909164.html
സിഗ്നലുകൾ
പ്രെന്സ്വയർ
HONG KONG, Aug. 24, 2023 /PRNewswire/ -- Meituan (HKG: 3690) (the "Company"), a leading technology-driven retail company in China, today announced the unaudited consolidated results of the Company for the three and six months ended June 30, 2023.
Company Financial Highlights
During this quarter,...
86239
സിഗ്നലുകൾ
https://petapixel.com/2023/07/21/ai-firms-will-pledge-to-watermark-ai-images-in-meeting-with-the-president/
സിഗ്നലുകൾ
പെറ്റാപിക്സൽ
Seven leading artificial intelligence (AI) firms will meet with President Biden today when they will agree to a set of commitments to manage the harmful risks associated with generative AI. The Biden administration says that they are voluntary commitments and essentially amount to self-policing...
96319
സിഗ്നലുകൾ
https://www.itnewsafrica.com/2023/08/iot-wearables-transforming-insurance-for-health-and-lifestyle/
സിഗ്നലുകൾ
Itnewsafrica
The rapidly expanding adoption of wearable technology and the Internet of Things (IoT) marks a turning point for the life and health insurance industry. Consumers today understand the value of their data with the potential for wearables further providing impetus to unlock a richer insurance experience.
36479
സിഗ്നലുകൾ
https://www.forbes.com/sites/rrapier/2019/01/06/energy-sector-predictions-for-2019/?sh=5dcc30206a18
സിഗ്നലുകൾ
ഫോബ്സ്
2019 ൽ എണ്ണ ഉൽപ്പാദനം മന്ദഗതിയിലാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷേ എണ്ണ വിലയിൽ ഒരു തിരിച്ചുവരവ്. സൗരോർജ്ജ മേഖല വീണ്ടെടുക്കുമെന്നും, ഡീസൽ വില വളരെയധികം ഉയർത്താൻ സമുദ്ര ഇന്ധനത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമം വരുമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
86537
സിഗ്നലുകൾ
https://www.traveldailynews.com/meetings-events/conversation-with-jane-spain-welcome-travellers-to-explore-off-the-beaten-path/
സിഗ്നലുകൾ
Traveldailynews
Through the "Conversation with Jane" series, Trip.com Group CEO Jane Sun will engage leaders and individuals from diverse backgrounds and industries - with one goal in mind: an open discussion on the most trending topics.
MADRID - In this edition, the focus is on tourism, a topic close to Jane's...
97995
സിഗ്നലുകൾ
https://www.makeuseof.com/fisker-alaska-sustainable-electric-pickup/
സിഗ്നലുകൾ
ഉണ്ടാക്കുക
കീ ടേക്ക്അവേസ്

The Fisker Alaska is a midsize electric pickup truck set to enter production in the United States in early 2025, with a strong focus on sustainability. It is slightly shorter than competitors such as the Rivian R1T and Ford F-150 Lightning, but will have the lowest weight figure...
86352
സിഗ്നലുകൾ
https://www.hortidaily.com/article/9548272/we-relieve-the-employees-of-the-greenhouse-by-eliminating-all-tasks-related-to-manual-handling-of-loads/
സിഗ്നലുകൾ
ഹോർട്ടിഡൈലി
"Cargo handling covers a significant percentage of intralogistics costs. The way of managing the flow of goods has undergone huge transformations in recent years along with the spread of automated systems", says Krzysztof Korzeniewski with FPHU Maryniaczyk. The company has helped many growers installing logistic systems.
77504
സിഗ്നലുകൾ
https://www.fabbaloo.com/news/the-role-of-3d-printing-in-tackling-labor-shortages-in-the-defense-industry
സിഗ്നലുകൾ
ഫാബ്ബാലൂ
US Military facility at Scranton Army Ammunition Plant in Pennsylvania [Source: Wall Street Journal]
Charles R. Goulding and Preeti Sulibhavi foresee increased use of 3D printing in defense applications.
3D printing can potentially help alleviate the labor shortage in the defense industry and...
25099
സിഗ്നലുകൾ
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Tesla-And-Other-Tech-Giants-Scramble-For-Lithium-As-Prices-Double.html
സിഗ്നലുകൾ
എണ്ണ വില
നിരവധി ഇവി നിർമ്മാതാക്കൾ ഈ ചരക്കിന്റെ ഡിമാൻഡ് വർധിച്ചതിന് ശേഷം ലിഥിയം വില സമീപകാലത്ത് ഇരട്ടിയായി.
59585
സിഗ്നലുകൾ
https://www.corporatewellnessmagazine.com/article/the-employee-wellness-trends-that-will-shape-the-future-of-work
സിഗ്നലുകൾ
Corporatewellnessmagazine
In today's fast-paced and competitive work environment, employee wellness has emerged as a top priority for organizations. Employers recognize the significant impact that a healthy and engaged workforce can have on productivity, creativity, and overall business success. As we navigate the ever-evolving landscape of work, it's crucial to stay informed about the latest trends that will shape the future of employee wellness.
86101
സിഗ്നലുകൾ
https://www.yankodesign.com/2023/07/21/top-10-eco-friendly-dwellings-that-make-for-the-ultimate-sustainable-homes/
സിഗ്നലുകൾ
യാങ്കോഡിസൈൻ
Living in a sustainable, conscious, and smart manner has become not only a necessity but our moral obligation and duty toward the planet. Our homes should seamlessly integrate with, and nourish the planet, not drain her resources and reduce her lifespan. Being at one with Planet Earth, while...
91259
സിഗ്നലുകൾ
https://www.fxstreet.com/news/gold-price-awaits-manufacturing-sector-report-for-decisive-action-202307310846
സിഗ്നലുകൾ
Fxstreet
പങ്കിടുക:Gold price seeks US economic data to gauge a decisive move.
The US Dollar Index remains in the bullish trajectory as the tight labor market supports more rate hikes from the Fed.
The US manufacturing sector looks to be contracting for the ninth month in a row amid an aggressive...
89498
സിഗ്നലുകൾ
https://www.naturalnews.com/2023-07-28-cigna-healthcare-ai-deny-health-insurance-claims.html
സിഗ്നലുകൾ
സ്വാഭാവിക വാർത്ത
രോഗികൾ സമർപ്പിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമുകൾ അവലോകനം ചെയ്യാനും ആത്യന്തികമായി നിരസിക്കാനും അവർ ഒരു അൽഗോരിതം ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ സിഗ്നയ്‌ക്കെതിരെ കാലിഫോർണിയയിൽ ഒരു ക്ലാസ് ആക്ഷൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. പല കേസുകളിലും, ഓരോ വ്യക്തിഗത കേസും അവലോകനം ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കാതെ ഡോക്ടർമാർ നിഷേധങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു.
53182
സിഗ്നലുകൾ
https://finance.yahoo.com/news/transforming-commerce-experiences-unleashing-next-145400327.html
സിഗ്നലുകൾ
ഫിനാൻസ്
Globant's recently acquired Australian-born company, eWave, will evolve into Globant's Commerce Studio to help companies deliver the best commerce experiencesThis Studio reinforces Globant's digital capabilities and brings commerce expertise that connects localized consumer experiences and...
856
സിഗ്നലുകൾ
https://www.cnbc.com/2018/11/20/more-millennials-live-in-the-suburbs-than-in-cities.html
സിഗ്നലുകൾ
സിഎൻബിസി
ഏണസ്റ്റ് ആൻഡ് യങ്ങിന്റെ ഒരു പുതിയ സർവേയിൽ, നഗരങ്ങളേക്കാൾ അൽപ്പം കൂടുതൽ മില്ലേനിയലുകൾ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും വീടുകൾ വാങ്ങുന്ന മില്ലേനിയലുകൾക്ക് പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളാണ് നമ്പർ 1 ചോയ്‌സ് എന്നും കണ്ടെത്തി.
91895
സിഗ്നലുകൾ
https://skift.com/2023/08/02/travel-junk-fee-crackdown-skift-explains/
സിഗ്നലുകൾ
സ്കിഫ്റ്റ്
President Biden has publicly called out travel companies as part of a crackdown on so-called junk fees, a campaign that takes aim at companies across the sector, looking at their fee structures and how they are displayed. The White House first raised concerns over these fees in October and has kept the conversation going, specifically targeting airline and hotel resort fees.
43137
സിഗ്നലുകൾ
https://financialpost.com/news/retail-marketing/nightclub-king-charles-khabouth-salvage-empire-social-distancing-pummels-hospitality-sector
സിഗ്നലുകൾ
സാമ്പത്തിക പോസ്റ്റ്
'ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന, സങ്കടകരമായ, വറ്റിപ്പോയ, ബുദ്ധിമുട്ട്: ഇതിനൊരു നല്ല വിശേഷണം എനിക്കില്ല,' ലോക്ക്ഡൗൺ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ബിസിനസ്സ് നിർത്തിയതിന് ശേഷം ചാൾസ് ഖബൂത്ത് പറയുന്നു.