ജോലിസ്ഥലത്ത് Gen Z: എന്റർപ്രൈസിലെ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള സാധ്യത

ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റ്:
ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റ്
iStock

ജോലിസ്ഥലത്ത് Gen Z: എന്റർപ്രൈസിലെ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള സാധ്യത

ജോലിസ്ഥലത്ത് Gen Z: എന്റർപ്രൈസിലെ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള സാധ്യത

ഉപശീർഷക വാചകം
Gen Z ജീവനക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി കമ്പനികൾക്ക് ജോലിസ്ഥലത്തെ സംസ്കാരത്തെയും ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണ മാറ്റുകയും ഒരു സാംസ്കാരിക ഷിഫ്റ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം.
  • രചയിതാവ്:
  • രചയിതാവിന്റെ പേര്
   Quantumrun ദീർഘവീക്ഷണം
  • ഒക്ടോബർ 21, 2022

  കൂടുതൽ Gen Zers തൊഴിൽ ശക്തിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ ജീവനക്കാരെ ഫലപ്രദമായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും വ്യവസായ പ്രമുഖർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജോലി ജോലികൾ, അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തണം. 

  ജോലിസ്ഥലത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ Gen Z

  1997-നും 2012-നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ജനസംഖ്യാ വിഭാഗമായ Gen Zs, അവരുടെ തൊഴിൽ ഘടനയും കമ്പനി സംസ്കാരവും മാറ്റാൻ ബിസിനസുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് സ്ഥിരമായി തൊഴിൽ വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ തലമുറയിലെ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള ജോലി തേടുന്നു, അവിടെ അവർക്ക് ശാക്തീകരണം അനുഭവപ്പെടുകയും നല്ല മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പാരിസ്ഥിതികവും സാമൂഹികവുമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ കമ്പനികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, അവരുടെ സ്വകാര്യവും തൊഴിൽപരവുമായ ജീവിതത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിന് Gen Z സജീവമായി വാദിക്കുന്നു.

  Gen Z ജീവനക്കാർ ജോലിയെ കേവലം ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബാധ്യതയായി കാണുന്നില്ല, മറിച്ച് വ്യക്തിപരവും തൊഴിൽപരവുമായ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരമാണ്. 2021-ൽ, യൂണിലിവർ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വർക്ക് പ്രോഗ്രാം സ്ഥാപിച്ചു, അത് പുതിയ തൊഴിൽ മോഡലുകളിലും കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തൊഴിലവസര പരിപാടികളിലും നിക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 2022-ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, കമ്പനി അതിന്റെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉയർന്ന തൊഴിൽ നിലവാരം നിലനിർത്തുകയും അവരെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ നിരന്തരം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. യുണിലിവർ അന്വേഷിച്ച വിവിധ അവസരങ്ങളിൽ വാൾമാർട്ട് പോലുള്ള മറ്റ് കമ്പനികളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തവും, താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന നഷ്ടപരിഹാരത്തോടുകൂടിയ കരിയർ പാതകൾ തിരിച്ചറിയാനും ഉൾപ്പെടുന്നു. യൂണിലിവർ തങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ദീർഘകാല വിജയത്തിനായി സ്വയം സജ്ജമാക്കുകയാണ്.

  തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ആഘാതം

  ഈ ചെറുപ്പക്കാരായ ജീവനക്കാർ വഴക്കമുള്ള തൊഴിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ, പാരിസ്ഥിതിക ഉത്തരവാദിത്തം, തൊഴിൽ പുരോഗതി അവസരങ്ങൾ, ജീവനക്കാരുടെ വൈവിധ്യം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിസ്ഥലം തേടുന്നു. കൂടാതെ, Gen Z ഇതാണ്:

  • ആധികാരിക ഡിജിറ്റൽ സ്വദേശികളുടെ ആദ്യ തലമുറ, അവരെ ഓഫീസിലെ ഏറ്റവും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ജീവനക്കാരായി മാറ്റുന്നു. 
  • ക്രിയാത്മകവും ചിന്തോദ്ദീപകവുമായ ഒരു തലമുറ, ബിസിനസ്സുകളിലേക്ക് ധാരാളം പുതിയ ടൂളുകളോ പരിഹാരങ്ങളോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. 
  • തൊഴിൽ ശക്തിയിൽ AI, ഓട്ടോമേഷൻ എന്നിവയ്ക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നു; വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങൾ പഠിക്കാനും സംയോജിപ്പിക്കാനും അവർ തയ്യാറാണ്. 
  • ജോലിസ്ഥലത്ത് വൈവിധ്യം, തുല്യത, ഉൾപ്പെടുത്തൽ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു, ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

  Gen Z ജീവനക്കാരെ ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങളോടെയാണ്. കൂടാതെ, എന്റർപ്രൈസസിന് ജീവനക്കാരുടെ ആക്ടിവിസത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകാനാകും, അതായത് പാരിസ്ഥിതിക കാരണങ്ങൾക്കായി സന്നദ്ധസേവനം നടത്തുന്നതിന് പണമടച്ചുള്ള സമയം, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ചാരിറ്റികൾക്ക് സംഭാവനകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക, വഴക്കമുള്ള തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം നടപ്പിലാക്കുക.

  ജോലിസ്ഥലത്ത് Gen Z-നുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

  ജോലിസ്ഥലത്ത് Gen Z ന്റെ വിശാലമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടാം: 

  • പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, അഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രവൃത്തി ആഴ്ചയെ നാല് ദിവസത്തെ പ്രവൃത്തി ആഴ്ചയാക്കി മാറ്റുകയും നിർബന്ധിത അവധി ദിവസങ്ങൾക്ക് മാനസിക ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുകയും ചെയ്യുക.
  • മാനസികാരോഗ്യ സ്രോതസ്സുകളും കൗൺസിലിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യ പാക്കേജുകളും മൊത്തം നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജിന്റെ അവശ്യ ഘടകങ്ങളായി മാറുന്നു.
  • ഭൂരിപക്ഷം Gen Z തൊഴിലാളികളുമൊത്ത് കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയുള്ള തൊഴിലാളികളുള്ള കമ്പനികൾ, അതുവഴി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എളുപ്പത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
  • Gen Z തൊഴിലാളികൾ സഹകരിക്കാനോ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളിൽ ചേരാനോ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യമായ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം വികസിപ്പിക്കാൻ കമ്പനികൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു.

  അഭിപ്രായമിടാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ

  • കമ്പനികൾക്ക് Gen Z തൊഴിലാളികളെ എങ്ങനെ ആകർഷിക്കാനാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു?
  • വ്യത്യസ്‌ത തലമുറകൾക്കായി ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാനാകും?

  ഇൻസൈറ്റ് റഫറൻസുകൾ

  ഈ ഉൾക്കാഴ്ചയ്ക്കായി ഇനിപ്പറയുന്ന ജനപ്രിയവും സ്ഥാപനപരവുമായ ലിങ്കുകൾ പരാമർശിച്ചു: