ഭാവിയിലെ ട്രെൻഡുകളിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ ക്ലയന്റുകളെ സഹായിക്കുന്നു

കോർപ്പറേഷനുകളെയും സർക്കാർ ഏജൻസികളെയും ഭാവി പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ദീർഘദൂര തന്ത്രപരമായ ദീർഘവീക്ഷണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺസൾട്ടിംഗ്, ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് Quantumrun Foresight.

തന്ത്രപരമായ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ ബിസിനസ്സ് മൂല്യം

10 വർഷത്തിലേറെയായി, ഞങ്ങളുടെ ദീർഘവീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്ത്രം, നവീകരണം, ഗവേഷണ-വികസന ടീമുകളെ വിനാശകരമായ വിപണി ഷിഫ്റ്റുകൾക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തുകയും നൂതന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, നിയമനിർമ്മാണം, ബിസിനസ്സ് മോഡലുകൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സംഭാവന നൽകുകയും ചെയ്തു.

എല്ലാം ഉള്ളിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

Quantumrun ഫോർസൈറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം.

ഭാവിയിലെ ഉള്ളടക്ക പങ്കാളിത്തം

ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്-തീം ചിന്താ നേതൃത്വത്തിലോ ഉള്ളടക്ക മാർക്കറ്റിംഗ് എഡിറ്റോറിയൽ സേവനങ്ങളിലോ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ? ഫ്യൂച്ചറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ബ്രാൻഡഡ് ഉള്ളടക്കം നിർമ്മിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ടീമുമായി സഹകരിക്കുക.

ഭാവിയിലെ ബിസിനസ് അവസരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ, നയ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് മോഡലുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ദീർഘവീക്ഷണ രീതികൾ പ്രയോഗിക്കുക.

ഉപദേശക സേവനങ്ങൾ

തന്ത്രപരമായ ദീർഘവീക്ഷണം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രയോഗിക്കുക. നൂതനമായ ബിസിനസ്സ് ഫലങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മാനേജർമാർ നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ നയിക്കും. ഗവേഷണ പിന്തുണ. ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ സേവന ആശയം. സ്പീക്കറുകളും വർക്ക് ഷോപ്പുകളും. കോർപ്പറേറ്റ് വിലയിരുത്തലുകൾ. വിപണി നിരീക്ഷണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുതല്.

ദീർഘവീക്ഷണ രീതി

തന്ത്രപരമായ ദീർഘവീക്ഷണം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ വിപണി പരിതസ്ഥിതികളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട തയ്യാറെടുപ്പോടെ ഓർഗനൈസേഷനുകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വിശകലന വിദഗ്ധരും കൺസൾട്ടന്റുമാരും ഓർഗനൈസേഷനുകളെ അവരുടെ ദീർഘകാല ബിസിനസ്സ് തന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാൻ കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഒരു ആമുഖ കോൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ ഒരു തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക