Gen Z di tempat kerja: Potensi untuk transformasi dalam perusahaan

KREDIT GAMBAR:
Kredit Image
iStock

Gen Z di tempat kerja: Potensi untuk transformasi dalam perusahaan

Gen Z di tempat kerja: Potensi untuk transformasi dalam perusahaan

Teks subtajuk
Syarikat mungkin perlu mengubah pemahaman mereka tentang budaya tempat kerja dan keperluan pekerja dan melabur dalam peralihan budaya untuk menarik pekerja Gen Z.
  • Pengarang
  • Nama pengarang
   Quantumrun Foresight
  • Oktober 21, 2022

  Siarkan teks

  Apabila lebih ramai Gen Z memasuki tenaga kerja, pemimpin industri mesti menilai operasi mereka, tugas kerja dan faedah yang mereka tawarkan untuk merekrut dan mengekalkan pekerja muda ini dengan berkesan. 

  Gen Z dalam konteks tempat kerja

  Gen Z, kumpulan penduduk yang dilahirkan antara 1997 hingga 2012, terus memasuki pasaran pekerjaan, menggalakkan perniagaan mengubah struktur kerja dan budaya syarikat mereka. Kebanyakan ahli generasi ini mencari kerja yang didorong oleh tujuan di mana mereka berasa diberi kuasa dan boleh membuat perubahan positif, mendorong mereka untuk mengutamakan bekerja untuk syarikat yang komited terhadap perubahan alam sekitar dan sosial. Selain itu, Gen Z secara aktif menyokong untuk mengekalkan keseimbangan dalam kehidupan peribadi dan profesional mereka.

  Pekerja Gen Z tidak melihat kerja sebagai kewajipan profesional semata-mata tetapi peluang untuk pertumbuhan peribadi dan profesional. Pada 2021, Unilever menubuhkan program Masa Depan Kerja, yang bertujuan untuk melabur dalam model pekerjaan baharu dan program kebolehpasaran yang meningkatkan kemahiran. Sehingga 2022, syarikat telah mengekalkan tahap pekerjaan yang tinggi untuk pekerjanya dan terus meneroka cara baharu untuk menyokong mereka. Pelbagai peluang yang Unilever siasat termasuk perkongsian dengan syarikat lain, seperti Walmart, untuk mengenal pasti laluan kerjaya dengan pampasan yang setanding. Unilever sedang menyiapkan dirinya untuk kejayaan jangka panjang dengan melabur dalam pekerjanya dan kekal dengan matlamatnya.

  Kesan yang mengganggu

  Pekerja yang lebih muda ini mencari tempat kerja yang menawarkan pengaturan kerja yang fleksibel, akauntabiliti alam sekitar, peluang kemajuan kerjaya dan kepelbagaian pekerja. Selain itu, Gen Z ialah:

  • Generasi pertama digital asli yang tulen, menjadikan mereka antara pekerja yang paling mahir teknologi di pejabat. 
  • Generasi yang kreatif dan merangsang pemikiran, membawa ke hadapan sejumlah besar alat atau penyelesaian baharu kepada perniagaan. 
  • Terbuka kepada AI dan automasi dalam tenaga kerja; mereka bersedia untuk belajar dan mengintegrasikan alat yang berbeza. 
  • Adamant tentang keperluan untuk kepelbagaian, ekuiti, dan inisiatif inklusif di tempat kerja, memberikan penekanan yang tinggi pada tempat kerja inklusif.

  Mengintegrasikan pekerja Gen Z ke tempat kerja datang dengan kelebihan yang ketara. Selain itu, perusahaan boleh menyediakan peluang untuk aktivisme pekerja, seperti cuti berbayar untuk menjadi sukarelawan untuk tujuan alam sekitar, memadankan derma kepada badan amal mesra alam dan melaksanakan persekitaran kerja yang fleksibel.

  Implikasi untuk Gen Z di tempat kerja

  Implikasi Gen Z yang lebih luas di tempat kerja mungkin termasuk: 

  • Pengubahsuaian kepada budaya kerja tradisional. Contohnya, menukar minggu kerja lima hari kepada minggu kerja empat hari dan mengutamakan hari cuti wajib sebagai kesejahteraan mental.
  • Sumber kesihatan mental dan pakej faedah termasuk kaunseling menjadi aspek penting dalam pakej pampasan keseluruhan.
  • Syarikat yang mempunyai tenaga kerja yang lebih celik digital dengan majoriti pekerja Gen Z, dengan itu membolehkan penyepaduan teknologi kecerdasan buatan yang lebih mudah.
  • Syarikat terpaksa membangunkan persekitaran kerja yang lebih boleh diterima kerana pekerja Gen Z lebih cenderung untuk bekerjasama atau menyertai kesatuan pekerja.

   
  Soalan untuk diulas

  • Bagaimana lagi pada pendapat anda syarikat boleh menarik pekerja Gen Z dengan lebih baik?
  • Bagaimanakah organisasi boleh mewujudkan persekitaran kerja yang lebih inklusif untuk pelbagai generasi?

  Rujukan wawasan

  Pautan popular dan institusi berikut telah dirujuk untuk cerapan ini: