austrālija ခန့်မှန်းချက်များ

2050 ခုနှစ်အထိ အိန္ဒိယနှင့်ပတ်သက်သော ခန့်မှန်းချက်များကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး ဤနိုင်ငံ၏အနာဂတ်သည် ကမ္ဘာကြီးကို မည်သို့ပြန်လည်ပုံဖော်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။