ဉာဏ်ရည်တု၏အနာဂတ်

ခေါင်းစဉ်ခွဲစာသား (Word doc မှစာသားကိုလုံခြုံစွာကူးယူကူးထည့်ရန် 'Paste From Word' ခလုတ်ကိုသာအသုံးပြုပါ)

အနာဂတ် Artificial Intelligences (AIs) များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းကို မည်သို့ပြန်လည်ပုံဖော်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် AI-စက်ရုပ်သတ္တဝါများ (ala Star Wars) နှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မည့် အနာဂတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်မည်လား သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့သည် AI သတ္တဝါများ (Bladerunner) ကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး ကျွန်ခံမည့်အစား နေထိုင်ကြမည်လား။ Artificial Intelligence ၏ အနာဂတ်အတွက် အတွင်းလျှို့ဝှက်ချက်များကို လေ့လာပါ။

Image ကို Credit:

Digiart2001 | မှ Flickr jason.kuffer