2038 को लागि संस्कृति भविष्यवाणी | भविष्यको समयरेखा

पढ्नुहोस् 2038 को लागि सांस्कृतिक भविष्यवाणी, एक वर्ष जसले सांस्कृतिक परिवर्तनहरू र घटनाहरूले संसारलाई रूपान्तरण गर्नेछ जुन हामीलाई थाहा छ — हामी तल यी धेरै परिवर्तनहरू अन्वेषण गर्छौं।

2038 को लागि संस्कृति पूर्वानुमान

पूर्वानुमान
2038 मा, धेरै सांस्कृतिक सफलताहरू र प्रवृत्तिहरू जनताको लागि उपलब्ध हुनेछन्, उदाहरणका लागि:
  • नासाले टाइटनका महासागरहरू अन्वेषण गर्न एक स्वायत्त पनडुब्बी पठाउँछ। 1
  • विश्वको जनसंख्या ७,८३७,०२८,००० पुग्ने अनुमान गरिएको छ 1

२०२१ का लागि सम्बन्धित प्रविधि लेखहरू:

सबै 2038 प्रवृत्तिहरू हेर्नुहोस्

तलको टाइमलाइन बटनहरू प्रयोग गरी अर्को भावी वर्षका प्रचलनहरू पत्ता लगाउनुहोस्