२०२१ को लागि भविष्यवाणी | भविष्यको समयरेखा

12 को लागि 2038 भविष्यवाणीहरू पढ्नुहोस्, एक वर्ष जसले संसारलाई ठूला र साना तरिकामा परिवर्तन गरेको देख्नेछ; यसले हाम्रो संस्कृति, प्रविधि, विज्ञान, स्वास्थ्य र व्यापार क्षेत्रहरूमा अवरोधहरू समावेश गर्दछ। यो तपाइँको भविष्य हो, तपाइँ के मा हुनुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्।

२०२१ को लागि द्रुत पूर्वानुमान

द्रुत पूर्वानुमान
  • नासाले टाइटनका महासागरहरू अन्वेषण गर्न एक स्वायत्त पनडुब्बी पठाउँछ। 1
  • सबै पत्ता लगाइएका सरीसृप प्रजातिहरूको जीनोमहरू क्रमबद्ध 1
  • बहिरापन, कुनै पनि चरणमा, निको हुन्छ 1
  • विश्वको जनसंख्या ७,८३७,०२८,००० पुग्ने अनुमान गरिएको छ 1
  • विश्वमा विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री ७,२२६,६६७ पुगेको छ 1
  • भविष्यवाणी गरिएको ग्लोबल मोबाइल वेब ट्राफिक 546 एक्साबाइट बराबर छ 1
  • ग्लोबल इन्टरनेट ट्राफिक 1,412 एक्साबाइट सम्म बढ्छ 1

2038 को लागि संस्कृति पूर्वानुमान

2038 मा प्रभाव पार्ने कारण संस्कृति सम्बन्धित भविष्यवाणीहरू समावेश छन्:

सबै हेर्नुहोस्

सबै हेर्नुहोस्

2038 को लागि विज्ञान पूर्वानुमान

2038 मा प्रभाव पार्ने कारण विज्ञान सम्बन्धित भविष्यवाणीहरू समावेश छन्:

सबै हेर्नुहोस्

2038 को लागि स्वास्थ्य पूर्वानुमान

2038 का लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य लेखहरू:

सबै हेर्नुहोस्

तलको टाइमलाइन बटनहरू प्रयोग गरी अर्को भावी वर्षका प्रचलनहरू पत्ता लगाउनुहोस्