अर्थतन्त्रको भविष्य

उपशीर्षक पाठ (शब्द कागजातबाट पाठलाई सुरक्षित रूपमा प्रतिलिपि गर्न र टाँस्न 'शब्दबाट टाँस्नुहोस्' बटन मात्र प्रयोग गर्नुहोस्)

धन असमानता। औद्योगिक क्रान्ति हो । स्वचालन। जीवन विस्तार। र कर सुधार। हाम्रो विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको भविष्यलाई आकार दिन यी सबै प्रवृतिहरूले कसरी सँगै काम गर्नेछन् भन्ने बारे भित्री रहस्यहरू जान्नुहोस्।

अर्थतन्त्रको भविष्य

छवि क्रेडिट:

IStock