कामको भविष्य

उपशीर्षक पाठ (शब्द कागजातबाट पाठलाई सुरक्षित रूपमा प्रतिलिपि गर्न र टाँस्न 'शब्दबाट टाँस्नुहोस्' बटन मात्र प्रयोग गर्नुहोस्)

४७% रोजगारी हराउन लागेको छ । आगामी दशकहरूमा कुन-कुन उद्योगहरू बढ्ने र घट्ने छन्, साथै तपाईंको कार्यस्थलमा यथास्थितिलाई बाधा पुर्‍याउने शक्तिहरू जान्नुहोस्। कामको भविष्यको बारेमा भित्री रहस्यहरू प्राप्त गर्नुहोस्।

छवि क्रेडिट:

Digiart2001 द्वारा फ्लिकर | jason.kuffer