Geautomatiseerde berechting van criminelen: toekomst van het recht P3

BEELDKREDIET: Kwantumrun

Geautomatiseerde berechting van criminelen: toekomst van het recht P3

  Er zijn jaarlijks duizenden gevallen over de hele wereld van rechters die rechterlijke uitspraken doen die op zijn zachtst gezegd twijfelachtig zijn. Zelfs de beste menselijke rechters kunnen last hebben van verschillende vormen van vooroordelen en vooringenomenheid, van onoplettendheid en fouten door te worstelen om bij te blijven met het snel evoluerende rechtssysteem, terwijl de ergste kan worden gecorrumpeerd door steekpenningen en andere uitgebreide winstbejagschema's.

  Is er een manier om deze tekortkomingen te omzeilen? Om een ​​vooringenomenheid en corruptievrij rechtssysteem te ontwikkelen? In theorie, althans, zijn sommigen van mening dat robotrechters vooringenomenheidsvrije rechtbanken een realiteit kunnen maken. In feite begint het idee van een geautomatiseerd beoordelingssysteem serieus te worden besproken door innovators in de juridische en technische wereld.

  Robotrechters maken deel uit van de automatiseringstrend die langzaam doorsijpelt in bijna elke fase van ons rechtssysteem. Laten we bijvoorbeeld even kijken naar de politie. 

  Geautomatiseerde wetshandhaving

  We gaan uitgebreider in op geautomatiseerd politiewerk in onze Toekomst van politie serie, maar voor dit hoofdstuk dachten we dat het nuttig zou zijn om enkele van de opkomende technologieën te proberen die de komende twee decennia geautomatiseerde wetshandhaving mogelijk zullen maken:

  Stadsbrede videobewakingce. Deze technologie wordt al veel gebruikt in steden over de hele wereld, vooral in het VK. Bovendien betekenen de dalende kosten van high-definition videocamera's die duurzaam, discreet, weersbestendig en geschikt voor internet zijn, dat de prevalentie van bewakingscamera's in onze straten en in openbare en particuliere gebouwen in de loop van de tijd alleen maar zal toenemen. Er zullen ook nieuwe technische normen en statuten verschijnen die politiebureaus in staat zullen stellen gemakkelijker toegang te krijgen tot camerabeelden die op privé-eigendom zijn gemaakt. 

  Geavanceerde gezichtsherkenning. Een aanvullende technologie voor stadsbrede CCTV-camera's is de geavanceerde gezichtsherkenningssoftware die momenteel over de hele wereld wordt ontwikkeld, vooral in de VS, Rusland en China. Deze technologie zal binnenkort realtime identificatie mogelijk maken van personen die op camera's zijn vastgelegd - een functie die de oplossing van vermiste personen, voortvluchtige en verdachte tracking-initiatieven zal vereenvoudigen.

  Kunstmatige intelligentie (AI) en big data. Door deze twee technologieën aan elkaar te koppelen, wordt AI aangedreven door big data. In dit geval zal big data de groeiende hoeveelheid live CCTV-beelden zijn, in combinatie met de gezichtsherkenningssoftware die voortdurend gezichten koppelt aan die op genoemde CCTV-beelden. 

  Hier zal de AI waarde toevoegen door de beelden te analyseren, verdacht gedrag te spotten of bekende onruststokers te identificeren, en vervolgens automatisch politieagenten toe te wijzen aan het gebied om verder te onderzoeken. Uiteindelijk zal deze technologie een verdachte autonoom van de ene kant van de stad naar de andere volgen en videobewijs van hun gedrag verzamelen zonder dat de verdachte enig idee heeft dat ze in de gaten werden gehouden of gevolgd.

  Politie drones. Al deze innovaties worden versterkt door de drone. Overweeg dit: de hierboven genoemde politie-AI kan een zwerm drones gebruiken om luchtopnames te maken van verdachte hotspots van criminele activiteiten. De politie-AI kan deze drones vervolgens gebruiken om verdachten in de stad te volgen en in noodsituaties wanneer een menselijke politieagent te ver weg is, kunnen deze drones vervolgens worden gebruikt om verdachten te achtervolgen en te onderwerpen voordat ze materiële schade of ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. In dit laatste geval zouden de drones bewapend zijn met tasers en andere niet-dodelijke wapens - een kenmerk er wordt al geëxperimenteerd met. En als je zelfrijdende politieauto's in de mix opneemt om de dader op te pikken, dan kunnen deze drones mogelijk een volledige arrestatie voltooien zonder dat een enkele menselijke politieagent erbij betrokken is.

    

  De afzonderlijke elementen van het hierboven beschreven geautomatiseerde politiesysteem bestaan ​​al; het enige dat overblijft is de toepassing van geavanceerde AI-systemen om alles samen te brengen in een misdaadbestrijdende moloch. Maar als dit niveau van automatisering mogelijk is met rechtshandhaving op straat, kan het dan ook worden toegepast op de rechtbanken? Naar ons strafsysteem? 

  Algoritmen vervangen rechters om criminelen te veroordelen

  Zoals eerder vermeld, zijn menselijke rechters vatbaar voor een verscheidenheid aan zeer menselijke tekortkomingen die de kwaliteit van de uitspraken die ze op een bepaalde dag doen, kunnen aantasten. En het is deze gevoeligheid die vertraagt, waardoor het idee van een robot die rechtszaken beoordeelt, minder vergezocht is dan vroeger. Bovendien is de technologie die een geautomatiseerde rechter mogelijk zou kunnen maken ook niet zo ver weg. Een vroeg prototype zou het volgende vereisen: 

  Spraakherkenning en vertaling: Als je een smartphone hebt, heb je waarschijnlijk al geprobeerd een persoonlijke assistent-service zoals Google Now en Siri te gebruiken. Bij het gebruik van deze services zou je ook moeten hebben opgemerkt dat deze services elk jaar veel beter worden in het begrijpen van je commando's, zelfs met een dik accent of tegen een luide achtergrond. Ondertussen, diensten zoals de Skype-vertaler bieden een realtime vertaling aan die ook jaar na jaar beter wordt. 

  In 2020 voorspellen de meeste experts dat deze technologieën bijna perfect zullen zijn, en in een rechtbank zal een geautomatiseerde rechter deze technologie gebruiken om de mondelinge rechtszaalprocedures te verzamelen die nodig zijn om de zaak te behandelen.

  kunstmatige intelligentie. Net als bij het bovenstaande punt, als je een persoonlijke assistent-service zoals Google Now en Siri hebt gebruikt, zou je moeten hebben opgemerkt dat deze services elk jaar veel beter worden in het bieden van correcte of nuttige antwoorden op de vragen die je van hen stelt . Dit komt omdat de kunstmatige-intelligentiesystemen die deze diensten aandrijven in een razendsnel tempo vooruitgaan.

  Zoals vermeld in hoofdstuk een van deze serie hebben we Microsoft's geprofileerd Ross AI-systeem dat is ontworpen om een ​​digitale juridische expert te worden. Zoals Microsoft het uitlegt, kunnen advocaten Ross nu vragen stellen in gewoon Engels en dan gaat Ross verder met het doorzoeken van "de hele wet en geeft een geciteerd antwoord en actuele lezingen uit wetgeving, jurisprudentie en secundaire bronnen." 

  Een AI-systeem van dit kaliber is niet meer dan een decennium verwijderd van het ontwikkelen van meer dan een louter juridisch assistent tot een betrouwbare arbiter, tot een rechter. (In de toekomst gebruiken we de term 'AI-rechter' in plaats van 'automatische rechter'.) 

  Digitaal gecodificeerd rechtssysteem. De bestaande rechtsgrond, momenteel geschreven voor menselijke ogen en geest, moet opnieuw worden geformatteerd in een gestructureerd, machinaal leesbaar (opvraagbaar) formaat. Dit zal AI-advocaten en rechters in staat stellen om effectief toegang te krijgen tot relevante dossiers en gerechtelijke getuigenissen, en dit vervolgens allemaal te verwerken via een soort checklist of scoresysteem (grove oversimplificatie) waarmee het kan beslissen over een eerlijk oordeel/vonnis.

  Hoewel dit herindelingsproject momenteel aan de gang is, is dit een proces dat momenteel alleen met de hand kan worden uitgevoerd en daarom voor elk rechtsgebied jaren kan duren. Positief is dat naarmate deze AI-systemen in de advocatuur op grotere schaal worden toegepast, dit de totstandkoming van een gestandaardiseerde methode voor het documenteren van wetgeving zal stimuleren die zowel door mensen als door machines kan worden gelezen, vergelijkbaar met hoe bedrijven tegenwoordig hun webgegevens schrijven om leesbaar te zijn voor Google-zoekmachines.

   

  Gezien de realiteit dat deze drie technologieën en digitale bibliotheken binnen de komende vijf tot tien jaar volledig zullen rijpen voor legaal gebruik, wordt de vraag nu hoe AI-rechters echt door de rechtbanken zullen worden gebruikt, of helemaal niet? 

  Echte toepassingen van AI-rechters

  Zelfs als Silicon Valley de technologie achter AI-rechters perfectioneert, zal het tientallen jaren duren voordat we iemand om verschillende redenen onafhankelijk zien proberen iemand voor de rechtbank te veroordelen:

  • Ten eerste zal er duidelijk verzet zijn van gevestigde rechters met goed verbonden politieke voorkeuren.
  • Er zal weerstand zijn van de bredere juridische gemeenschap die campagne zal voeren dat AI-technologie niet geavanceerd genoeg is om echte zaken te proberen. (Zelfs als dit niet het geval zou zijn, zouden de meeste advocaten de voorkeur geven aan rechtszalen die worden beheerd door een menselijke rechter, omdat ze een betere kans hebben om de aangeboren vooroordelen en vooroordelen van die menselijke rechter te overtuigen, in tegenstelling tot een gevoelloos algoritme.)
  • Religieuze leiders en een paar mensenrechtenorganisaties zullen beweren dat het niet moreel is dat een machine het lot van een mens bepaalt.
  • Toekomstige sci-fi tv-shows en films zullen AI-rechters in een negatief daglicht stellen en de moordende robot vs. man culturele trope voortzetten die fictieconsumenten al tientallen jaren bang maakt. 

  Gezien al deze obstakels, zal het meest waarschijnlijke scenario voor AI-rechters op korte termijn zijn om ze te gebruiken als hulpmiddel voor menselijke rechters. In een toekomstige rechtszaak (medio 2020) zal een menselijke rechter de rechtszaalprocedures leiden en naar beide partijen luisteren om onschuld of schuld vast te stellen. Ondertussen zal de AI-rechter dezelfde zaak volgen, alle zaakdossiers bekijken en naar alle getuigenissen luisteren, en vervolgens de menselijke rechter digitaal presenteren met: 

  • Een lijst met belangrijke vervolgvragen die tijdens het proces moeten worden gesteld;
  • Een analyse van de bewijsstukken voorafgaand aan en tijdens de gerechtelijke procedure;
  • Een analyse van de gaten in de presentatie van zowel de verdediging als de aanklager;
  • Belangrijkste discrepanties in de getuigenissen van getuigen en verdachten; en
  • Een lijst met vooroordelen waar de rechter vatbaar voor is bij het behandelen van een specifiek type zaak.

  Dit zijn het soort realtime, analytische, ondersteunende inzichten die de meeste rechters zouden verwelkomen tijdens hun behandeling van een zaak. En in de loop van de tijd, naarmate meer en meer rechters de inzichten van deze AI-rechters gebruiken en er afhankelijk van worden, zal het idee van AI-rechters die onafhankelijk van elkaar zaken proberen, meer geaccepteerd worden. 

  Tegen het einde van de jaren 2040 tot het midden van de jaren 2050 zagen we AI-rechters eenvoudige rechtszaken proberen, zoals verkeersovertredingen (de weinige die tegen die tijd nog zullen bestaan ​​dankzij zelfrijdende auto's), openbare dronkenschap, diefstal en gewelddadige misdaadzaken met een zeer duidelijk, zwart-wit bewijs en veroordeling. En zouden wetenschappers rond die tijd de technologie voor het lezen van gedachten moeten perfectioneren die wordt beschreven in de vorige hoofdstuk, dan kunnen deze AI-rechters ook worden toegepast in veel complexere zaken met betrekking tot zakelijke geschillen en familierecht.

   

  Over het algemeen zal ons rechtssysteem de komende decennia meer veranderen dan in de afgelopen paar eeuwen. Maar deze trein stopt niet bij de rechtbanken. Hoe we criminelen gevangenzetten en rehabiliteren, zullen vergelijkbare niveaus van verandering ervaren en dat is precies wat we verder zullen onderzoeken in het volgende hoofdstuk van deze Future of Law-serie.

  Toekomst van de rechtsreeks

  Trends die het moderne advocatenkantoor zullen hervormen: Future of law P1

  Apparaten voor het lezen van gedachten om een ​​einde te maken aan onterechte veroordelingen: de toekomst van de wet P2   

  Herinrichting van veroordeling, opsluiting en rehabilitatie: toekomst van het recht P4

  Lijst met toekomstige juridische precedenten die de rechtbanken van morgen zullen beoordelen: Toekomst van de wet P5

  Volgende geplande update voor deze prognose

  2023-12-26