Trendlijsten

Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van de wereldbevolking, inzichten samengesteld in 2022.
56
Lijst
Lijst
De politiek is zeker niet onberoerd gebleven door technologische vooruitgang. Kunstmatige intelligentie (AI), desinformatie en 'deep fakes' hebben bijvoorbeeld een diepgaande invloed op de wereldpolitiek en de manier waarop informatie wordt verspreid en waargenomen. De opkomst van deze technologieën heeft het voor individuen en organisaties gemakkelijker gemaakt om afbeeldingen, video's en audio te manipuleren, waardoor diepe vervalsingen ontstaan ​​die moeilijk te detecteren zijn. Deze trend heeft geleid tot een toename van desinformatiecampagnes om de publieke opinie te beïnvloeden, verkiezingen te manipuleren en verdeeldheid te zaaien, wat uiteindelijk heeft geleid tot een afname van het vertrouwen in traditionele nieuwsbronnen en een algemeen gevoel van verwarring en onzekerheid. In dit rapportgedeelte worden enkele trends rond technologie in de politiek onderzocht waarop Quantumrun Foresight zich in 2023 richt.
22
Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van de cannabisindustrie, inzichten samengesteld in 2023.
22
Lijst
Lijst
Technologische vooruitgang is niet beperkt tot de particuliere sector, en overheden over de hele wereld passen ook verschillende innovaties en systemen toe om het bestuur te verbeteren en te stroomlijnen. Ondertussen is de antitrustwetgeving de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, aangezien veel regeringen de regelgeving in de technische industrie hebben gewijzigd en aangescherpt om het speelveld voor kleinere en meer traditionele bedrijven gelijk te trekken. Misinformatiecampagnes en publiek toezicht zijn ook in opkomst, en regeringen over de hele wereld en niet-gouvernementele instanties ondernemen stappen om deze bedreigingen te reguleren en te elimineren om burgers te beschermen. In dit gedeelte van het rapport wordt ingegaan op enkele door overheden toegepaste technologieën, overwegingen op het gebied van ethisch bestuur en antitrusttrends waarop Quantumrun Foresight zich in 2023 richt.
27
Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van de Blockchain-industrie. Inzichten samengesteld in 2023.
43
Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van de restaurantindustrie, inzichten samengesteld in 2023.
23
Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van fusie-energie, inzichten samengesteld in 2022.
63
Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van afvalverwerking, inzichten samengesteld in 2023.
31
Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van de bouwsector, inzichten samengesteld in 2022.
64
Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van de telecommunicatie-industrie, inzichten samengesteld in 2023.
50
Lijst
Lijst
Van mens-AI-augmentatie tot "frankenalgoritmen", dit rapportgedeelte gaat nader in op de AI/ML-sectortrends waar Quantumrun Foresight zich in 2023 op richt. Kunstmatige intelligentie en machine learning stellen bedrijven in staat betere en snellere beslissingen te nemen en processen te stroomlijnen en automatiseer taken. Deze ontwrichting verandert niet alleen de arbeidsmarkt, maar heeft ook gevolgen voor de samenleving in het algemeen en verandert de manier waarop mensen communiceren, winkelen en toegang krijgen tot informatie. De enorme voordelen van AI/ML-technologieën zijn duidelijk, maar ze kunnen ook uitdagingen opleveren voor organisaties en andere instanties die ze willen implementeren, inclusief zorgen over ethiek en privacy.
28
Lijst
Lijst
De COVID-19-pandemie heeft de zakenwereld in alle sectoren op zijn kop gezet en operationele modellen zullen misschien nooit meer hetzelfde zijn. Zo heeft de snelle verschuiving naar werken op afstand en online handel de behoefte aan digitalisering en automatisering versneld, waardoor de manier waarop bedrijven zaken doen voorgoed verandert. Dit rapportgedeelte behandelt de macro-bedrijfstrends waar Quantumrun Foresight zich in 2023 op richt, inclusief de toenemende investeringen in technologieën zoals cloud computing, kunstmatige intelligentie (AI) en het internet der dingen (IoT) om de bedrijfsvoering te stroomlijnen en klanten beter van dienst te zijn. Tegelijkertijd zal 2023 ongetwijfeld veel uitdagingen met zich meebrengen, zoals gegevensprivacy en cyberbeveiliging, terwijl bedrijven navigeren in een steeds veranderend landschap. In wat de Vierde Industriële Revolutie wordt genoemd, kunnen we bedrijven - en de aard van het bedrijfsleven - in een ongekend tempo zien evolueren.
26
Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van kunstmatige intelligentie, inzichten samengesteld in 2023.
46
Lijst
Lijst
Het verzamelen en gebruiken van gegevens is een groeiend ethisch probleem geworden, aangezien apps en slimme apparaten het voor bedrijven en overheden gemakkelijker hebben gemaakt om enorme hoeveelheden persoonlijke gegevens te verzamelen en op te slaan, wat aanleiding geeft tot bezorgdheid over privacy en gegevensbeveiliging. Het gebruik van data kan ook onbedoelde gevolgen hebben, zoals algoritmische bias en discriminatie. Het ontbreken van duidelijke regels en normen voor gegevensbeheer heeft de kwestie nog ingewikkelder gemaakt, waardoor individuen kwetsbaar zijn voor uitbuiting. Als zodanig kunnen dit jaar de inspanningen worden opgevoerd om ethische principes vast te stellen om de rechten en privacy van individuen te beschermen. Dit rapportgedeelte behandelt de datagebruikstrends waar Quantumrun Foresight zich in 2023 op richt.
17
Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van augmented reality, inzichten samengesteld in 2023.
55
Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van belastingen, inzichten samengesteld in 2022.
45
Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van voedselbezorging, inzichten samengesteld in 2023.
56
Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van de automatiseringsindustrie. Inzichten samengesteld in 2023.
51
Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van de banksector, inzichten samengesteld in 2023.
53
Lijst
Lijst
Deze lijst bevat trendinzichten over de toekomst van smartphone-trends, inzichten samengesteld in 2022.
44