Trendlister

Liste
Liste
Organisasjoner og enkeltpersoner står overfor et økende antall og variasjon av sofistikerte cybertrusler. For å møte disse utfordringene utvikler cybersikkerhet seg raskt og tilpasser seg nye teknologier og dataintensive miljøer. Denne innsatsen inkluderer utvikling av innovative sikkerhetsløsninger som kan hjelpe organisasjoner med å oppdage og svare på cyberangrep i sanntid. Samtidig legges det en økende vekt på tverrfaglige tilnærminger til cybersikkerhet, ved å trekke på datavitenskap, psykologi og jusskompetanse for å skape en mer helhetlig forståelse av cybertrussellandskapet. Sektoren spiller en stadig mer sentral rolle i stabiliteten og sikkerheten til verdens datadrevne økonomi, og denne rapportdelen vil fremheve cybersikkerhetstrendene Quantumrun Foresight vil fokusere på i 2023.
28
Liste
Liste
Denne listen dekker trendinnsikt om fremtiden til entreprenørskap, innsikt kuratert i 2022.
36
Liste
Liste
Teknologiske fremskritt er ikke begrenset til privat sektor, og regjeringer over hele verden tar også i bruk ulike innovasjoner og systemer for å forbedre og effektivisere styring. I mellomtiden har antitrustlovgivningen sett en markant økning de siste årene ettersom mange regjeringer har endret og økt reguleringene for teknologiindustrien for å utjevne konkurransevilkårene for mindre og mer tradisjonelle selskaper. Feilinformasjonskampanjer og offentlig overvåking har også vært økende, og regjeringer over hele verden, så vel som ikke-statlige organer, tar skritt for å regulere og eliminere disse truslene for å beskytte innbyggerne. Denne rapportdelen vil vurdere noen av teknologiene som er tatt i bruk av regjeringer, etiske styringshensyn og antitrusttrender som Quantumrun Foresight fokuserer på i 2023.
27
Liste
Liste
Algoritmer for kunstig intelligens (AI) brukes nå til å analysere enorme mengder medisinske data for å identifisere mønstre og lage spådommer som kan hjelpe til med tidlig sykdomsdeteksjon. Medisinske wearables, som smartklokker og treningssporere, blir stadig mer sofistikerte, og lar helsepersonell og enkeltpersoner overvåke helsemålinger og oppdage potensielle problemer. Dette voksende utvalget av verktøy og teknologier gir helsepersonell mulighet til å stille mer nøyaktige diagnoser, gi personlige behandlingsplaner og forbedre de generelle pasientresultatene. Denne rapportdelen undersøker noen av de pågående medisinske teknologiske fremskrittene som Quantumrun Foresight fokuserer på i 2023.
26
Liste
Liste
Denne listen dekker trendinnsikt om fremtiden for måneutforskningstrender, innsikt kuratert i 2023.
24
Liste
Liste
Quantumrun Foresights årlige trendrapport tar sikte på å hjelpe individuelle lesere til å bedre forstå de trendene som er satt til å forme livene deres i tiårene fremover, og å hjelpe organisasjoner med å ta mer informerte beslutninger for å veilede deres middels til langsiktige strategier. I denne 2023-utgaven utarbeidet Quantumrun-teamet 674 unike innsikter, delt inn i 27 delrapporter (nedenfor) som spenner over en mangfoldig samling av teknologiske gjennombrudd og samfunnsendringer. Les fritt og del mye!
27
Liste
Liste
Denne listen dekker trendinnsikt om fremtiden for avfallshåndtering, innsikt kuratert i 2023.
31
Liste
Liste
Denne listen dekker trendinnsikt om fremtiden for beskatning, innsikt kuratert i 2022.
45
Liste
Liste
Skiftet mot fornybare og rene energikilder har tatt fart, drevet av bekymringer om klimaendringer. Fornybare energikilder, som sol, vind og vannkraft, tilbyr et renere og mer bærekraftig alternativ til tradisjonelle fossile brensler. Teknologifremskritt og kostnadsreduksjoner har gjort fornybar energi stadig mer tilgjengelig, noe som har ført til økende investeringer og utbredt bruk. Til tross for fremgang er det fortsatt utfordringer å overvinne, inkludert integrering av fornybar energi i eksisterende energinett og adressering av energilagringsproblemer. Denne rapportdelen vil dekke trendene i energisektoren Quantumrun Foresight fokuserer på i 2023.
23
Liste
Liste
Fjernarbeid, gig-økonomien og økt digitalisering har transformert hvordan folk jobber og driver forretninger. I mellomtiden lar fremskritt innen kunstig intelligens (AI) og roboter bedrifter automatisere rutineoppgaver og skape nye jobbmuligheter innen felt som dataanalyse og cybersikkerhet. Imidlertid kan AI-teknologier også føre til tap av arbeidsplasser og oppmuntre arbeidere til å oppgradere og tilpasse seg det nye digitale landskapet. Nye teknologier, arbeidsmodeller og en endring i arbeidsgiver-ansatt-dynamikken får dessuten bedrifter til å redesigne arbeidet og forbedre de ansattes opplevelse. Denne rapportdelen vil dekke arbeidsmarkedstrendene Quantumrun Foresight fokuserer på i 2023.
29
Liste
Liste
Denne listen dekker trendinnsikt om fremtidige bildesigninnovasjoner, innsikt kuratert i 2022.
50
Liste
Liste
Denne listen dekker trendinnsikt om fremtiden for fusjonsenergi, innsikt kuratert i 2022.
63
Liste
Liste
I denne rapportdelen ser vi nærmere på utviklingstrendene for medikamenter Quantumrun Foresight fokuserer på i 2023, som har sett betydelige fremskritt nylig, spesielt innen vaksineforskning. COVID-19-pandemien akselererte utviklingen og distribusjonen av vaksiner og nødvendiggjorde introduksjonen av ulike teknologier på dette feltet. For eksempel har kunstig intelligens (AI) spilt en avgjørende rolle i utviklingen av legemidler, noe som muliggjør raskere og mer nøyaktig analyse av store datamengder. Dessuten kan AI-drevne verktøy, for eksempel maskinlæringsalgoritmer, identifisere potensielle legemiddelmål og forutsi effektiviteten deres, og strømlinjeforme legemiddeloppdagelsesprosessen. Til tross for de mange fordelene, er det fortsatt etiske bekymringer rundt bruken av AI i legemiddelutvikling, for eksempel potensialet for partiske resultater.
17
Liste
Liste
Denne listen dekker trendinnsikt om fremtiden til klimaendringer, innsikt kuratert i 2022.
90
Liste
Liste
Landbrukssektoren har sett en bølge av teknologiske fremskritt de siste årene, spesielt innen syntetisk matproduksjon - et raskt voksende felt som involverer teknologi og biokjemi for å lage matprodukter fra plantebaserte og laboratoriedyrkede kilder. Målet er å gi forbrukerne bærekraftige, rimelige og trygge matkilder samtidig som tradisjonell landbruks miljøpåvirkning reduseres. I mellomtiden har landbruksnæringen også vendt seg til kunstig intelligens (AI) for for eksempel å optimalisere avlingsproduksjonen, redusere avfall og forbedre mattryggheten. Disse algoritmene kan brukes til å analysere enorme mengder data, for eksempel om jord- og værforhold, for å gi bønder sanntidsinnsikt om helsen til avlingene deres. Faktisk håper AgTech å forbedre utbyttet, øke effektiviteten og til slutt bidra til å mate en voksende global befolkning. Denne rapportdelen vil dekke AgTech-trendene Quantumrun Foresight fokuserer på i 2023.
26
Liste
Liste
Fra human-AI-forsterkning til "franken-algoritmer," denne rapportdelen tar en nærmere titt på AI/ML-sektortrendene Quantumrun Foresight fokuserer på i 2023. Kunstig intelligens og maskinlæring gir bedrifter mulighet til å ta bedre og raskere beslutninger, strømlinjeforme prosesser , og automatisere oppgaver. Ikke bare forandrer denne forstyrrelsen arbeidsmarkedet, men den påvirker også samfunnet generelt, og endrer hvordan folk kommuniserer, handler og får tilgang til informasjon. De enorme fordelene med AI/ML-teknologier er klare, men de kan også by på utfordringer for organisasjoner og andre instanser som ønsker å implementere dem, inkludert bekymringer rundt etikk og personvern.
28
Liste
Liste
Kunstig intelligens (AI) og virtuell virkelighet (VR) omformer underholdnings- og mediesektorene ved å tilby brukerne nye og oppslukende opplevelser. Fremskrittene innen blandet virkelighet har også gjort det mulig for innholdsskapere å produsere og distribuere mer interaktivt og personlig tilpasset innhold. Faktisk, integreringen av utvidet virkelighet (XR) i ulike former for underholdning, som spill, filmer og musikk, visker ut grensene mellom virkelighet og fantasi og gir brukerne mer minneverdige opplevelser. I mellomtiden bruker innholdsskapere i økende grad AI i sine produksjoner, og reiser etiske spørsmål om immaterielle rettigheter og hvordan AI-generert innhold skal administreres. Denne rapportdelen vil dekke underholdnings- og mediatrendene Quantumrun Foresight fokuserer på i 2023.
29
Liste
Liste
Denne listen dekker trendinnsikt om fremtiden til Cybersecurity. Innsikt kuratert i 2023.
52
Liste
Liste
Datainnsamling og bruk har blitt et økende etisk problem, ettersom apper og smarte enheter har gjort det enklere for selskaper og myndigheter å samle inn og lagre enorme mengder personopplysninger, noe som vekker bekymring for personvern og datasikkerhet. Bruk av data kan også ha utilsiktede konsekvenser, som algoritmisk skjevhet og diskriminering. Mangelen på klare regler og standarder for datahåndtering har komplisert problemet ytterligere, og gjort enkeltpersoner sårbare for utnyttelse. Som sådan kan dette året se innsatsen øket i arbeidet med å etablere etiske prinsipper for å beskytte rettighetene og privatlivet til enkeltpersoner. Denne rapportdelen vil dekke databrukstrendene Quantumrun Foresight fokuserer på i 2023.
17
Liste
Liste
Denne listen dekker trendinnsikt om fremtiden for kreftbehandling, innsikt kuratert i 2022.
69