Arbeidets fremtid

Underoverskriftstekst (bruk KUN "Lim inn fra Word"-knappen for å kopiere og lime inn tekst fra et Word-dokument på en sikker måte)

47 % av jobbene er i ferd med å forsvinne. Finn ut hvilke bransjer som kommer til å stige og falle i løpet av de kommende tiårene, samt kreftene som nå forstyrrer status quo på arbeidsplassen din. Få innsidehemmelighetene om fremtidens arbeid.

Bilde Credit:

Flickr av Digiart2001 | jason.kuffer