Listy trendów

Lista
Lista
Ta lista obejmuje spostrzeżenia dotyczące trendów na temat przyszłości przedsiębiorczości, spostrzeżenia opracowane w 2022 r.
36
Lista
Lista
Ta lista obejmuje spostrzeżenia dotyczące trendów dotyczących przyszłych innowacji w projektowaniu samochodów, spostrzeżenia opracowane w 2022 r.
50
Lista
Lista
Ta lista zawiera statystyki dotyczące przyszłości trendów na smartfony, spostrzeżenia zebrane w 2022 r.
44
Lista
Lista
Ta lista obejmuje spostrzeżenia dotyczące trendów na temat przyszłości zmian klimatu, spostrzeżenia opracowane w 2022 r.
90
Lista
Lista
Ponieważ technologia rozwija się w niespotykanym dotąd tempie, etyczne implikacje jej wykorzystania stają się coraz bardziej złożone. Kwestie takie jak prywatność, nadzór i odpowiedzialne wykorzystanie danych znalazły się w centrum uwagi wraz z szybkim rozwojem technologii, w tym inteligentnych urządzeń do noszenia, sztucznej inteligencji (AI) i Internetu rzeczy (IoT). Etyczne korzystanie z technologii rodzi również szersze społeczne pytania dotyczące równości, dostępu oraz dystrybucji korzyści i szkód. W rezultacie etyka związana z technologią staje się bardziej krytyczna niż kiedykolwiek i wymaga ciągłej dyskusji i kształtowania polityki. W tej sekcji raportu zwrócono uwagę na kilka ostatnich i aktualnych trendów w etyce danych i technologii, na których Quantumrun Foresight koncentruje się w 2023 r.
29
Lista
Lista
Ta lista obejmuje spostrzeżenia dotyczące trendów dotyczących przyszłości utylizacji odpadów, spostrzeżenia opracowane w 2023 r.
31
Lista
Lista
Ta lista obejmuje spostrzeżenia dotyczące trendów na temat przyszłości branży telekomunikacyjnej, spostrzeżenia wyselekcjonowane w 2023 r.
50
Lista
Lista
Ta lista zawiera spostrzeżenia dotyczące trendów dotyczących przyszłości światowej populacji, spostrzeżenia kuratorowane w 2022 roku.
56
Lista
Lista
Ta lista obejmuje spostrzeżenia dotyczące trendów na temat przyszłości przemysłu wydobywczego, spostrzeżenia wyselekcjonowane w 2022 r.
59
Lista
Lista
Pandemia COVID-19 wywróciła do góry nogami świat biznesu we wszystkich branżach, a modele operacyjne mogą już nigdy nie być takie same. Na przykład szybkie przejście na pracę zdalną i handel online przyspieszyło potrzebę cyfryzacji i automatyzacji, na zawsze zmieniając sposób prowadzenia działalności przez firmy. W tej sekcji raportu zostaną omówione makrotrendy biznesowe, na których Quantumrun Foresight koncentruje się w 2023 r., w tym rosnące inwestycje w technologie, takie jak przetwarzanie w chmurze, sztuczna inteligencja (AI) i Internet rzeczy (IoT) w celu usprawnienia operacji i lepszej obsługi klientów. Jednocześnie rok 2023 niewątpliwie przyniesie wiele wyzwań, takich jak prywatność danych i cyberbezpieczeństwo, ponieważ firmy poruszają się w ciągle zmieniającym się krajobrazie. W okresie, który nazwano czwartą rewolucją przemysłową, możemy być świadkami ewolucji firm — i natury biznesu — w niespotykanym dotąd tempie.
26
Lista
Lista
Ta lista obejmuje spostrzeżenia dotyczące trendów dotyczących przyszłości transportu publicznego, spostrzeżeń opracowanych w 2022 r.
27
Lista
Lista
W ostatnich latach ewoluowały nowe terapie i techniki, aby sprostać potrzebom opieki psychiatrycznej. Ta część raportu obejmie leczenie i procedury w zakresie zdrowia psychicznego, na których Quantumrun Foresight skupi się w 2023 r. Na przykład, podczas gdy tradycyjne terapie i leki są nadal szeroko stosowane, inne innowacyjne podejścia, w tym postępy w psychodelikach, rzeczywistości wirtualnej i sztucznej inteligencji (AI ), pojawiają się również. Połączenie tych innowacji z konwencjonalnymi metodami leczenia zdrowia psychicznego może znacznie zwiększyć szybkość i skuteczność terapii zdrowia psychicznego. Na przykład wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości pozwala na stworzenie bezpiecznego i kontrolowanego środowiska do terapii ekspozycyjnej. Jednocześnie algorytmy sztucznej inteligencji mogą pomóc terapeutom w identyfikacji wzorców i dostosowaniu planów leczenia do konkretnych potrzeb poszczególnych osób.
20
Lista
Lista
Od udoskonalania sztucznej inteligencji po „algorytmy franken”, w tej części raportu przyjrzymy się bliżej trendom w sektorze AI/ML, na których Quantumrun Foresight skupi się w 2023 r. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe umożliwiają firmom podejmowanie lepszych i szybszych decyzji oraz usprawnianie procesów i automatyzować zadania. To zakłócenie nie tylko zmienia rynek pracy, ale także ogólnie wpływa na społeczeństwo, zmieniając sposób, w jaki ludzie komunikują się, robią zakupy i uzyskują dostęp do informacji. Ogromne korzyści płynące z technologii AI/ML są oczywiste, ale mogą one również stanowić wyzwanie dla organizacji i innych organów, które chcą je wdrożyć, w tym obawy dotyczące etyki i prywatności.
27
Lista
Lista
Podczas gdy pandemia COVID-19 wstrząsnęła światową opieką zdrowotną, mogła również przyspieszyć postęp technologiczny i medyczny w branży w ostatnich latach. W tej części raportu przyjrzymy się bliżej niektórym z trwających postępów w opiece zdrowotnej, na których Quantumrun Foresight koncentruje się w 2023 r. Na przykład postępy w badaniach genetycznych oraz biologii mikro i syntetycznej zapewniają nowy wgląd w przyczyny chorób oraz strategie zapobiegania i leczenia. W rezultacie punkt ciężkości opieki zdrowotnej przesuwa się z reaktywnego leczenia objawów na proaktywne zarządzanie zdrowiem. Medycyna precyzyjna — która wykorzystuje informacje genetyczne w celu dostosowania leczenia do indywidualnych potrzeb — staje się coraz bardziej rozpowszechniona, podobnie jak technologie noszenia, które unowocześniają monitorowanie pacjentów. Trendy te mogą zmienić opiekę zdrowotną i poprawić wyniki leczenia pacjentów, ale nie są pozbawione kilku wyzwań natury etycznej i praktycznej.
23
Lista
Lista
Świat obserwuje szybki postęp w technologiach środowiskowych, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Technologie te obejmują wiele dziedzin, od odnawialnych źródeł energii i energooszczędnych budynków po systemy uzdatniania wody i ekologiczny transport. Podobnie przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej proaktywne w swoich inwestycjach w zrównoważony rozwój. Wiele z nich zwiększa wysiłki w celu zmniejszenia śladu węglowego i zminimalizowania ilości odpadów, w tym inwestując w energię odnawialną, wdrażając zrównoważone praktyki biznesowe i stosując materiały przyjazne dla środowiska. Wykorzystując zielone technologie, firmy mają nadzieję zmniejszyć swój wpływ na środowisko, jednocześnie korzystając z oszczędności kosztów i lepszej reputacji marki. Ta sekcja raportu obejmie trendy w zielonych technologiach, na których Quantumrun Foresight koncentruje się w 2023 roku.
29
Lista
Lista
Postęp technologiczny z pewnością nie pozostał obojętny na politykę. Na przykład sztuczna inteligencja (AI), dezinformacja i „głębokie podróbki” mają głęboki wpływ na globalną politykę oraz sposób rozpowszechniania i postrzegania informacji. Rozwój tych technologii ułatwił jednostkom i organizacjom manipulowanie obrazami, filmami i dźwiękiem, tworząc trudne do wykrycia głębokie podróbki. Tendencja ta doprowadziła do nasilenia kampanii dezinformacyjnych mających na celu wpływanie na opinię publiczną, manipulowanie wyborami i sianie podziałów, co ostatecznie doprowadziło do spadku zaufania do tradycyjnych źródeł informacji i ogólnego poczucia dezorientacji i niepewności. W tej sekcji raportu zostaną zbadane niektóre trendy związane z technologią w polityce, na których Quantumrun Foresight koncentruje się w 2023 r.
22
Lista
Lista
Coroczny raport Quantumrun Foresight dotyczący trendów ma na celu pomóc indywidualnym czytelnikom lepiej zrozumieć te trendy, które mają kształtować ich życie w nadchodzących dziesięcioleciach, oraz pomóc organizacjom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji w celu ukierunkowania ich średnio- i długoterminowych strategii. W tej edycji 2023 zespół Quantumrun przygotował 674 unikalne spostrzeżenia, podzielone na 27 podraportów (poniżej), które obejmują różnorodny zbiór przełomów technologicznych i zmian społecznych. Czytaj swobodnie i udostępniaj szeroko!
27
Lista
Lista
Ta lista obejmuje spostrzeżenia dotyczące trendów dotyczących przyszłości eksploracji Marsa, spostrzeżenia opracowane w 2022 r.
51
Lista
Lista
Trendy w transporcie przesuwają się w kierunku zrównoważonych i multimodalnych sieci w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i poprawy jakości powietrza. Ta zmiana obejmuje przejście z tradycyjnych środków transportu, takich jak pojazdy napędzane olejem napędowym, na bardziej przyjazne dla środowiska opcje, takie jak samochody elektryczne, transport publiczny, jazda na rowerze i spacery. Rządy, firmy i osoby prywatne coraz częściej inwestują w infrastrukturę i technologię, aby wspierać tę transformację, poprawiać wyniki środowiskowe oraz pobudzać lokalne gospodarki i tworzyć nowe miejsca pracy. Ta sekcja raportu obejmie trendy transportowe, na których Quantumrun Foresight koncentruje się w 2023 roku.
29
Lista
Lista
Ta lista obejmuje spostrzeżenia dotyczące trendów na temat przyszłości innowacji w farmacji, spostrzeżenia opracowane w 2022 r.
40