හෙට අනාගතවාදියෙකු සඳහා ගොඩනගා ඇත

ක්වොන්ටම්රන්
ප්රවණතා
වේදිකාව

අනාගතවාදියෙකු වන්න

අනාගතවාදීන් වැදගත්! ඔවුන් තම ජීවිතයට බලපෑම් කළ හැකි අනාගත ප්‍රවණතා පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කරයි. තවද ඔවුන් මහජනතාවට ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත්, උගුල් වළක්වා ගැනීමටත්, හෙට දවසේ අවස්ථාවන් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමටත් බල ගන්වයි.

ඔබ අංකුර අනාගතවාදියෙක්, උපාය මාර්ගික දුරදක්නා වෘත්තිකයෙක් හෝ ඔබ ජීවත් වීමට නියමිත අනාගතය ගැන කුතුහලයෙන් සිටින්නේ නම්, Quantumrun Trends වේදිකාව ඔබට අනාගත ප්‍රවණතා පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීම සඳහා තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය, මෙවලම් සහ ප්‍රජාව ලබා දෙනු ඇත. .

Quantumrun ප්‍රජාවට සම්බන්ධ වීමේ ප්‍රතිලාභ පහත ලැයිස්තුගත කර ඇත!

අනාගතවාදීන්-ඇයි-ප්‍රවණතා-වැදගත්

වේදිකාව භාවිතා කිරීම, සරලව

1. අනාගත ප්‍රවණතා සහ නවෝත්පාදන පිළිබඳ දෛනික වාර්තාකරණය සහ AI-සුවරණය කළ කර්මාන්ත පුවත් හරහා අනුචලනය කරන්න. 

2. ඔබ විසින් පාලනය කරන අභිරුචි ලැයිස්තු වෙත අදාළ ප්‍රවණතා වාර්තා කිරීම සහ පර්යේෂණ සබැඳි පිටු සලකුණු කරන්න.

3. උපායමාර්ගික සැලසුම් ස්වයංක්‍රීය කිරීමට, ප්‍රවණතා ඛණ්ඩනය සරල කිරීමට සහ නිෂ්පාදන මොළ කුණාටු පරිමාණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති දෘශ්‍යකරණයන් බවට එම ලැයිස්තු ක්ෂණිකව පරිවර්තනය කරන්න. පහත ප්‍රස්තාර විස්තර.

ප්‍රවණතා වාර්තා කිරීමට ඉක්මන් ප්‍රවේශය

  • Quantumrun හි ප්‍රවණතා වාර්තාකරණයට ඉක්මන් ප්‍රවේශය ලබා ගන්න.
  • Quantumrun හි වර්ධනය වන සංඥා පුස්තකාලයට ප්‍රවේශ වන්න (නැගී එන ප්‍රවණතා ඉස්මතු කරන බාහිර ලිපි වෙත සබැඳි).
  • වාර්ෂික දායකත්වයන්ට AI-සුවකරන ලද ප්‍රවණතා පුවත් සංග්‍රහ සඳහා ප්‍රවේශය ඇතුළත් වේ.
  • වාර්ෂික දායකත්වවලට Quantumrun's substack newsletter වෙත ප්‍රසාද වාරික දායකත්වයක් ඇතුළත් වේ.
  • දැන්වීම් රහිත අත්දැකීමක්.

Webinars වෙත විශේෂ ප්‍රවේශය

Quantumrun Foresight කණ්ඩායම විසින් සත්කාරකත්වය දරන නැගී එන ප්‍රවණතා විස්තර කරන ග්‍රාහකයන්ට පමණක් වන webinars සහ වීඩියෝ වෙත ප්‍රවේශ වන්න.

ලැයිස්තු වලට පිටු සලකුණු ප්‍රවණතා

වේදිකාවේ ඇති ඕනෑම ප්‍රවණතා අන්තර්ගතයක් ඔබ නිර්මාණය කරන සහ පාලනය කරන ලැයිස්තුවලට පිටු සලකුණු කරන්න. ඔබගේ ලැයිස්තු 'පොදු' ලෙස සකසා Quantumrun හි අනාගතවාදී ප්‍රජාව සහ ඉන් ඔබ්බට ඒවා බෙදා ගන්න.

ප්‍රවේශ ව්‍යවසාය දෘශ්‍යකරණය

ව්‍යවසාය වේදිකා භාවිතා කරන්නන් විසින් භාවිතා කරන ව්‍යාපෘති දෘශ්‍යකරණයන් වෙත ඔබේ ලැයිස්තු ස්වයංක්‍රීයව පරිවර්තනය කරන්න.

නව ප්‍රවණතා අවබෝධයක් ජනනය කරන්න

මොළය කුණාටු කිරීමට සහ අනාගතය පිළිබඳ නව තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය සහ අනාවැකි සොයා ගැනීමට නැඹුරු දෘශ්‍යකරණයන් පතල් කරන්න. උපාය මාර්ග සංවර්ධනය, SWOT සහ VUCA විශ්ලේෂණය, ප්‍රවණතා ඛණ්ඩනය සහ නිෂ්පාදන අදහස් සඳහා ආයතනික වේදිකාවේ කර්මාන්ත වෘත්තිකයන් භාවිතා කරන දෘශ්‍යකරණයන් වෙත ඔබට ප්‍රවේශය ලැබේ.