අනාගත ප්‍රවණතාවලින් දියුණු වීමට අපි ගනුදෙනුකරුවන්ට උදවු කරමු

Quantumrun Foresight යනු සංස්ථා සහ රාජ්‍ය ආයතන අනාගත ප්‍රවණතා වලින් දියුණු වීමට උපකාර කිරීම සඳහා දිගු දුර උපාය මාර්ගික දුරදක්නා භාවිතා කරන උපදේශන සහ පර්යේෂණ ආයතනයකි.

උපායමාර්ගික දුරදක්නා වල ව්‍යාපාරික වටිනාකම

වසර 10 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ, අපගේ දුරදක්නා කටයුතු මගින් උපාය මාර්ග, නවෝත්පාදන සහ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කණ්ඩායම් කඩාකප්පල්කාරී වෙළඳපල මාරුවීම්වලට වඩා ඉදිරියෙන් තබා ඇති අතර නව්‍ය නිෂ්පාදන, සේවා, නීති සම්පාදනය සහ ව්‍යාපාර ආකෘති සංවර්ධනය කිරීමට දායක වී ඇත.

ඇතුළත සියලු ඒකාබද්ධ

Quantumrun Foresight Platform.

අනාගත අන්තර්ගත හවුල්කාරිත්වයන්

අනාගත තේමා චින්තන නායකත්වය හෝ අන්තර්ගත අලෙවිකරණ කතුවැකි සේවා ගැන උනන්දු ද? අනාගත කේන්ද්‍රීය සන්නාමගත අන්තර්ගතයන් නිෂ්පාදනය කිරීමට අපගේ කතුවැකි කණ්ඩායම සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න.

අනාගත ව්‍යාපාරික අවස්ථා ගවේෂණය කරන්න

නව නිෂ්පාදන, සේවා, ප්‍රතිපත්ති අදහස්, හෝ ව්‍යාපාර ආකෘති සඳහා අදහස් සංවර්ධනය කිරීමට දුරදක්නා ක්‍රමවේද යොදන්න.

උපදේශන සේවා

උපායමාර්ගික දුරදක්නා විශ්වාසයෙන් යුතුව යොදන්න. ඔබට නව්‍ය ව්‍යාපාරික ප්‍රතිඵල අත්කර ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා අපගේ ගිණුම් කළමනාකරුවන් අපගේ සේවා ලැයිස්තුව හරහා ඔබේ කණ්ඩායමට මඟ පෙන්වනු ඇත. පර්යේෂණ සහාය. නිෂ්පාදන හෝ සේවා අදහස. කථිකයන් සහ වැඩමුළු. ආයතනික තක්සේරු. වෙළඳපල අධීක්ෂණය. සහ තවත් බොහෝ දේ.

දුරදක්නා ක්‍රමවේදය

උපායමාර්ගික දූරදර්ශීභාවය අභියෝගාත්මක වෙළඳපල පරිසරයන් තුළ වැඩිදියුණු කළ සූදානමකින් සංවිධාන බල ගන්වයි. අපගේ විශ්ලේෂකයින් සහ උපදේශකයින් ආයතනවලට ඔවුන්ගේ මධ්‍යයේ සිට දිගු කාලීන ව්‍යාපාරික උපාය මාර්ග වෙත මඟ පෙන්වීම සඳහා වඩාත් දැනුවත් තීරණ ගැනීමට උදවු කරයි.

හඳුන්වාදීමේ ඇමතුමක් උපලේඛනගත කිරීමට දිනයක් තෝරන්න