2040 සඳහා අනාවැකි | අනාගත කාලසටහන

362 සඳහා අනාවැකි 2040 කියවන්න, ලෝකය විශාල හා කුඩා ආකාරවලින් පරිවර්තනය වනු ඇත; මෙයට අපගේ සංස්කෘතිය, තාක්‍ෂණය, විද්‍යාව, සෞඛ්‍ය සහ ව්‍යාපාරික අංශවල බාධා කිරීම් ඇතුළත් වේ. එය ඔබේ අනාගතයයි, ඔබ කුමක් සඳහා දැයි සොයා ගන්න.

2040 සඳහා වේගවත් අනාවැකි

වේගවත් අනාවැකි
 • නෙස්ලේ විසින් පුද්ගලයන්ගේ පෝෂණ අවශ්‍යතා වටා ආහාර සැලසුම් කරන උපකරණයක් නිර්මාණය කරයි. 1
 • සිරකරුවන්ගේ කාලය වේගවත් කිරීම සඳහා මතක තැන්පත් කිරීම් භාවිතා කළ හැකි අතර, ඔවුන්ට දිනකට උපරිම දඬුවම් ලබා දීමට ඉඩ සලසයි. 1
 • විද්‍යාඥයින්ට මතකයන් මකා දැමීමට සහ ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට හැකිය 1
 • ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා වැඩි වැඩියෙන් වෙන් කර ඇති ගොවිබිම් හේතුවෙන් දුම්කොළ බොහෝ දුරට තුරන් වී ඇත 1
 • hi-tech supercarriers නව පරම්පරාවක් 1
 • ලෝක ජනගහනය 9,157,233,000 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත 1
 • ස්වයංක්‍රීය වාහන විසින් ගන්නා ලද ගෝලීය මෝටර් රථ අලෙවියේ කොටස සියයට 50 ට සමාන වේ 1
 • ලෝක විදුළි වාහන අලෙවිය 19,766,667 දක්වා ළඟා වේ 1
 • (මුවර්ගේ නීතිය) තත්පරයකට ගණනය කිරීම්, $1,000කට, 10^20 ට සමාන වේ 1
 • එක් පුද්ගලයෙකුට සම්බන්ධිත උපාංගවල සාමාන්‍ය සංඛ්‍යාව 19 කි 1
 • ගෝලීය අන්තර්ජාල සම්බන්ධිත උපාංග සංඛ්‍යාව 171,570,000,000 දක්වා ළඟා වේ 1
 • පුරෝකථනය කළ ගෝලීය ජංගම වෙබ් ගමනාගමනය exabytes 644 ට සමාන වේ 1
 • ගෝලීය අන්තර්ජාල ගමනාගමනය exabytes 1,628 දක්වා වර්ධනය වේ 1
 • ශුභවාදී පුරෝකථනය කරන ලද ගෝලීය උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීම, පූර්ව කාර්මික මට්ටමට වඩා, සෙල්සියස් අංශක 1.62 කි 1
 • බ්‍රසීලියානු ජනගහනය සඳහා විශාලතම වයස් කාණ්ඩය අවුරුදු 35-44 කි 1
 • මෙක්සිකානු ජනගහනය සඳහා විශාලතම වයස් කාණ්ඩය අවුරුදු 40-44 කි 1
 • මැදපෙරදිග ජනගහනය සඳහා විශාලතම වයස් කාණ්ඩය අවුරුදු 30-39 කි 1
 • අප්‍රිකානු ජනගහනය සඳහා විශාලතම වයස් කාණ්ඩය අවුරුදු 0-4 කි 1
 • යුරෝපීය ජනගහනය සඳහා විශාලතම වයස් කණ්ඩායම 50-54 වේ 1
 • ඉන්දියානු ජනගහනය සඳහා විශාලතම වයස් කණ්ඩායම 25-29 වේ 1
 • චීන ජනගහනය සඳහා විශාලතම වයස් කාණ්ඩය අවුරුදු 50-54 කි 1
 • එක්සත් ජනපදයේ ජනගහනය සඳහා විශාලතම වයස් කණ්ඩායම 15-24 සහ 45-49 වේ 1

2040 සඳහා සංස්කෘතික අනාවැකි

2040 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට සංස්කෘතිය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

දැක්ම සියලු

දැක්ම සියලු

2040 සඳහා විද්‍යා අනාවැකි

2040 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට නියමිත විද්‍යාව ආශ්‍රිත අනාවැකි වලට ඇතුළත් වන්නේ:

දැක්ම සියලු

පහත කාලරේඛා බොත්තම් භාවිතයෙන් තවත් අනාගත වසරක ප්‍රවණතා සොයා ගන්න