2047 සඳහා අනාවැකි | අනාගත කාලසටහන

18 සඳහා අනාවැකි 2047 කියවන්න, ලෝකය විශාල හා කුඩා ආකාරවලින් පරිවර්තනය වනු ඇත; මෙයට අපගේ සංස්කෘතිය, තාක්‍ෂණය, විද්‍යාව, සෞඛ්‍ය සහ ව්‍යාපාරික අංශවල බාධා කිරීම් ඇතුළත් වේ. එය ඔබේ අනාගතයයි, ඔබ කුමක් සඳහා දැයි සොයා ගන්න.

Quantumrun Foresight මෙම ලැයිස්තුව සකස් කර ඇත; ඒ ප්රවණතා බුද්ධිය භාවිතා කරන උපදේශන සමාගම උපායමාර්ගික දුරදක්නා අනාගතයේ සිට සමාගම් දියුණු වීමට උපකාර කිරීමට දුරදක්නා ප්රවණතා. මෙය අනාගතයේ සමාජය අත්විඳිය හැකි බොහෝ දේවලින් එකක් පමණි.

2047 සඳහා වේගවත් අනාවැකි

 • ජුලි 1 වැනිදා, චීන-බ්‍රිතාන්‍ය ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශනයට අනුව, හොංකොං විශේෂ පරිපාලන කලාපයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ බැඳීම අවසන් වන අතර, ඒ සමඟ හොංකොං මූලික නීතිය බලාත්මක කිරීම. 1
 • අගෝස්තු 14 වනදා පකිස්ථානය සිය නිදහසේ 100 වැනි සංවත්සරය සමරනු ඇත. 1
 • අගෝස්තු 15 වැනිදා ඉන්දියාව සිය නිදහසේ 100 වැනි සංවත්සරය සමරනු ඇත. 1
 • තොරතුරු සහ කුසලතා මනසට ක්ෂණිකව බාගත කළ හැකිය (Matrix-style). 1
 • සොයාගත් සියලුම කෘමි විශේෂවල ජෙනෝම අනුපිළිවෙලට. 1
 • රෝගී තරබාරුකම තවදුරටත් නොපවතී. 1
 • තොරතුරු සහ කුසලතා මනසට ක්ෂණිකව බාගත කළ හැකිය (Matrix-style) 1
 • සොයාගත් සියලුම කෘමි විශේෂවල ජෙනෝම අනුපිළිවෙලට 1
 • AI සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගය පිරිනමනු ලැබේ 1
 • රෝගාතුර තරබාරුකම තවදුරටත් නොපවතී 1
 • ගෝලීය ගෑස් සංචිත සම්පූර්ණයෙන්ම කැණීම් කර ක්ෂය වී ඇත1
වේගවත් අනාවැකි
 • තොරතුරු සහ කුසලතා මනසට ක්ෂණිකව බාගත කළ හැකිය (Matrix-style) 1
 • සොයාගත් සියලුම කෘමි විශේෂවල ජෙනෝම අනුපිළිවෙලට 1
 • AI සඳහා නොබෙල් ත්‍යාගය පිරිනමනු ලැබේ 1
 • රෝගාතුර තරබාරුකම තවදුරටත් නොපවතී 1
 • ගෝලීය ගෑස් සංචිත සම්පූර්ණයෙන්ම කැණීම් කර ක්ෂය වී ඇත 1
 • ලෝක ජනගහනය 9,565,600,000 දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත 1
 • ලෝක විදුළි වාහන අලෙවිය 24,386,667 දක්වා ළඟා වේ 1

2047 සඳහා තාක්ෂණික අනාවැකි

2047 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට හැකි තාක්‍ෂණය සම්බන්ධ අනාවැකිවලට ඇතුළත් වන්නේ:

දැක්ම සියලු

2047 සඳහා සංස්කෘතික අනාවැකි

2047 දී බලපෑමක් ඇති කිරීමට සංස්කෘතිය සම්බන්ධ අනාවැකි ඇතුළත් වේ:

දැක්ම සියලු

දැක්ම සියලු

පහත කාලරේඛා බොත්තම් භාවිතයෙන් තවත් අනාගත වසරක ප්‍රවණතා සොයා ගන්න