Budúcnosť ekonomiky

Text podnadpisu (na bezpečné kopírovanie a prilepenie textu z dokumentu Word použite LEN tlačidlo „Prilepiť z Wordu“)

Nerovnosť bohatstva. Priemyselná revolúcia. automatizácia. Predĺženie života. A daňová reforma. Zistite tajné tajomstvá o tom, ako budú všetky tieto trendy spolupracovať pri formovaní budúcnosti našej globálnej ekonomiky.

Kredit:

iStock