Zdrava mesta: krepitev zdravja na podeželju

KREDIT ZA SLIKO:
Image kredit
iStock

Zdrava mesta: krepitev zdravja na podeželju

Zdrava mesta: krepitev zdravja na podeželju

Besedilo podnaslova
Zdravstveno varstvo na podeželju je deležno tehnološke preobrazbe, ki obljublja prihodnost, kjer razdalja ne narekuje več kakovosti oskrbe.
  • Avtor:
  • ime avtorja
   Quantumrun Foresight
  • Marec 13, 2024

  Povzetek vpogleda

  Partnerstva med skladom tveganega kapitala in zdravstveno mrežo spreminjajo podeželje v zdrava mesta. Namen tega sodelovanja je zmanjšati razlike v zdravstvenem varstvu na podeželju, izboljšati izkušnje pacientov in privabiti nove talente v te skupnosti s premalo sredstev. Pobuda je del širšega trenda k sodelovalnim rešitvam zdravstvenega varstva, ki temeljijo na vrednosti, s potencialnimi koristmi, vključno z ustvarjanjem delovnih mest, izboljšano oskrbo in pomembnimi političnimi posledicami.

  Kontekst zdravih mest

  Leta 2022 sta Bio + Health sklad tveganega kapitala Andreessen Horowitz in Bassett Healthcare Network napovedala partnerstvo, katerega namen je obravnavati edinstvene izzive, s katerimi se soočajo podeželski zdravstveni sistemi, za katere je značilen omejen dostop do naprednih medicinskih orodij in storitev. Poudarek je na uporabi digitalnih zdravstvenih rešitev iz portfelja a16z za izboljšanje kakovosti zdravstvenega varstva v teh omrežjih s premalo sredstev. Pandemija COVID-19 je dodatno poudarila razlike v dostopnosti zdravstvenega varstva v podeželskih skupnostih, kar je povečalo potrebo po inovativnih pristopih.

  Obsežna zgodovina in doseg Bassett Healthcare Network, ki zajema bolnišnice, zdravstvene centre in šolske zdravstvene storitve na velikem območju, omogoča edinstveno izkoristitev tega strateškega zavezništva. Pričakuje se, da bo to sodelovanje osredotočeno na avtomatizacijo, klinično umetno inteligenco (AI) in zdravstveno nego na domu, pri čemer bo izkoriščanje potenciala ekosistema a16z, ki vključuje podjetja na področju tehnologije, financ in potrošniških storitev. Bistvo tega partnerstva je v izkoriščanju digitalnega zdravja za izboljšanje izkušenj bolnikov, zagotavljanje finančne vzdržnosti in pripravo na dolgoročno rast. 

  V zadnjih nekaj letih smo opazili znaten pritok tveganega kapitala v nova podjetja na področju digitalnega zdravja, čeprav je nedavna gospodarska klima spodbudila premik od kapitalsko intenzivne rasti k strateškim partnerstvom. Ta sprememba poudarja pomen sodelovanja in optimizacije virov spričo finančnih izzivov in razvijajoče se tržne dinamike. Zagonska podjetja na področju zdravstvenih tehnologij se vedno bolj osredotočajo na partnerstva, ki krepijo njihove ponudbe vrednosti, s poudarkom na donosnosti naložbe in modelih trajnostne rasti. 

  Moteč vpliv

  Z naprednimi digitalnimi zdravstvenimi orodji lahko sistemi zdravstvenega varstva na podeželju ponudijo storitve, ki so bile prej omejene na urbana središča, kot sta spremljanje bolnikov na daljavo in telemedicinska posvetovanja. Ta premik bo verjetno skrajšal čas potovanja in stroške pacientov, zaradi česar bo zdravstvena oskrba bolj priročna in dostopna. Poleg tega lahko vključevanje digitalnih orodij v podeželska okolja privabi nove talente, s čimer se odpravi kronično pomanjkanje zdravstvenih delavcev na teh območjih.

  Ta trend lahko privede do bolj sodelovalnega in manj konkurenčnega poslovnega okolja za zdravstvena podjetja in zagonska podjetja. Ker so takšna partnerstva vse pogostejša, se lahko podjetja osredotočijo s čisto finančnih dobičkov na ustvarjanje zdravstvenih rešitev, ki temeljijo na vrednosti. Ta trend bi lahko privedel do učinkovitejše uporabe virov, saj si podjetja delijo strokovno znanje in infrastrukturo, kar zmanjšuje skupne stroške. Poleg tega bi lahko takšno sodelovanje spodbudilo razvoj specializiranih digitalnih orodij, prilagojenih edinstvenim potrebam podeželskih sistemov zdravstvenega varstva.

  V širšem obsegu lahko vlade prepoznajo vrednost podpiranja takih partnerstev s političnimi pobudami in financiranjem. Ta podpora bi lahko pospešila sprejemanje digitalnih zdravstvenih tehnologij, kar bi vodilo k obsežnim izboljšavam zagotavljanja zdravstvenega varstva po vsej državi. Poleg tega lahko uspeh takšnih modelov spodbudi vlade k večjim naložbam v podeželsko zdravstveno infrastrukturo, s čimer bi premostili vrzel med mestnimi in podeželskimi standardi zdravstvenega varstva. 

  Posledice zdravih mest

  Širše posledice zdravih mest lahko vključujejo: 

  • Okrepljena lokalna gospodarstva na podeželju zaradi ustvarjanja novih delovnih mest v tehnološkem in zdravstvenem sektorju.
  • Sprememba demografskih trendov, pri čemer se zaradi izboljšanega zdravstvenega varstva in življenjskih razmer vse več ljudi seli na podeželje.
  • Hitro sprejemanje naprednih tehnologij v zdravstvu, kar vodi do bolj personalizirane in učinkovite oskrbe bolnikov.
  • Spremembe v zahtevah trga dela z naraščajočo potrebo po zdravstvenih delavcih, ki so usposobljeni za digitalne zdravstvene tehnologije.
  • Zmanjšan vpliv na okolje z orodji za digitalno zdravje, zmanjšanje potrebe po fizičnem potovanju zaradi zdravniških posvetov.
  • Podjetja, ki razvijajo nove modele za integracijo digitalnih zdravstvenih rešitev, kar vodi do bolj raznolikih in prilagodljivih zdravstvenih storitev.
  • Večja osredotočenost na preventivne ukrepe zdravstvenega varstva v podeželskih skupnostih, kar vodi do dolgoročnega znižanja stroškov zdravstvenega varstva.
  • Izboljšano zbiranje in analiza podatkov v zdravstvu, ki vladam omogočata bolj informirano odločanje in oblikovanje politik.

  Vprašanja, ki jih je treba upoštevati

  • Kako bi lahko vlade in podjetja sodelovali, da bi zagotovili pravično porazdelitev tehnološkega napredka v zdravstvu?
  • Kakšni so potencialni vplivi izboljšanega zdravstvenega varstva na podeželju na sisteme zdravstvenega varstva v mestih in splošne nacionalne zdravstvene politike?