Listat e tendencave

Listë
Listë
Kjo listë mbulon njohuritë e tendencave për të ardhmen e sektorit të ndërtimit, njohuri të kuruara në vitin 2022.
65
Listë
Listë
Në këtë seksion raporti, ne hedhim një vështrim më të afërt në tendencat e zhvillimit të ilaçeve ku Quantumrun Foresight po fokusohet në vitin 2023, të cilat kanë parë përparime të rëndësishme kohët e fundit, veçanërisht në kërkimin e vaksinave. Pandemia e COVID-19 përshpejtoi zhvillimin dhe shpërndarjen e vaksinave dhe bëri të nevojshme futjen e teknologjive të ndryshme në këtë fushë. Për shembull, inteligjenca artificiale (AI) ka luajtur një rol vendimtar në zhvillimin e drogës, duke mundësuar analizë më të shpejtë dhe më të saktë të sasive të mëdha të të dhënave. Për më tepër, mjetet e fuqizuara nga AI, të tilla si algoritmet e mësimit të makinerive, mund të identifikojnë objektivat e mundshëm të drogës dhe të parashikojnë efektivitetin e tyre, duke përmirësuar procesin e zbulimit të drogës. Pavarësisht përfitimeve të shumta, mbeten shqetësime etike rreth përdorimit të AI në zhvillimin e ilaçeve, siç është potenciali për rezultate të njëanshme.
17
Listë
Listë
Qendrat e Inovacionit të Arteve (të referuara gjithashtu si qendra krijuese) diskutojnë ndikimin, rëndësinë dhe ndikimin e tyre në komunitete.
19
Listë
Listë
Kjo listë mbulon njohuritë e tendencave për të ardhmen e industrisë minerare, njohuri të kuruara në 2022.
59
Listë
Listë
Kjo listë mbulon njohuritë e tendencave për të ardhmen e planifikimit të qytetit, njohuri të kuruara në 2022.
38
Listë
Listë
Raporti vjetor i tendencave të Quantumrun Foresight synon të ndihmojë lexuesit individualë të kuptojnë më mirë ato tendenca që janë vendosur të formësojnë jetën e tyre gjatë dekadave të ardhshme dhe të ndihmojë organizatat të marrin vendime më të informuara për të udhëhequr strategjitë e tyre afatmesme dhe afatgjata. Në këtë botim të vitit 2023, ekipi Quantumrun përgatiti 674 njohuri unike, të ndara në 27 nën-raporte (më poshtë) që përfshijnë një koleksion të larmishëm përparimesh teknologjike dhe ndryshimesh shoqërore. Lexoni lirshëm dhe shpërndajeni gjerësisht!
27
Listë
Listë
Mbledhja dhe përdorimi i të dhënave janë bërë një çështje etike në rritje, pasi aplikacionet dhe pajisjet inteligjente e kanë bërë më të lehtë për kompanitë dhe qeveritë mbledhjen dhe ruajtjen e sasive masive të të dhënave personale, duke ngritur shqetësime për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave. Përdorimi i të dhënave mund të ketë gjithashtu pasoja të paqëllimshme, të tilla si paragjykimi algoritmik dhe diskriminimi. Mungesa e rregulloreve dhe standardeve të qarta për menaxhimin e të dhënave e ka komplikuar më tej çështjen, duke i lënë individët të pambrojtur ndaj shfrytëzimit. Si i tillë, këtë vit mund të rriten përpjekjet në shtytjen për të vendosur parime etike për të mbrojtur të drejtat dhe privatësinë e individëve. Ky seksion raporti do të mbulojë tendencat e përdorimit të të dhënave ku Quantumrun Foresight po fokusohet në vitin 2023.
17
Listë
Listë
Kjo listë mbulon njohuritë e tendencave për të ardhmen e arkitekturës, njohuri të kuruara në 2022.
50
Listë
Listë
Teknologjia Blockchain ka pasur një efekt kolosal në disa industri, duke përfshirë ndërprerjen e sektorit financiar duke lehtësuar financimin e decentralizuar dhe duke ofruar bazat që bëjnë të mundur tregtinë metaverse. Nga shërbimet financiare dhe menaxhimi i zinxhirit të furnizimit te votimi dhe verifikimi i identitetit, teknologjia e bllokut ofron një platformë të sigurt, transparente dhe të decentralizuar për shkëmbimin e informacionit, duke u dhënë individëve më shumë kontroll mbi të dhënat dhe asetet e tyre. Megjithatë, blockchains ngrenë gjithashtu pyetje në lidhje me rregullimin dhe sigurinë, si dhe potencialin për forma të reja të krimit kibernetik. Ky seksion raporti do të mbulojë tendencat e blockchain ku Quantumrun Foresight po fokusohet në 2023.
18
Listë
Listë
Kjo listë mbulon njohuritë e tendencave për të ardhmen e industrisë së energjisë bërthamore, njohuri të kuruara në 2022.
51
Listë
Listë
Përdorimi i inteligjencës artificiale (AI) dhe sistemeve të njohjes në polici po rritet, dhe megjithëse këto teknologji mund të përmirësojnë punën e policisë, ato shpesh ngrenë shqetësime kritike etike. Për shembull, algoritmet ndihmojnë në aspekte të ndryshme të policimit, të tilla si parashikimi i pikave të nxehta të krimit, analizimi i pamjeve të njohjes së fytyrës dhe vlerësimi i rrezikut të të dyshuarve. Megjithatë, saktësia dhe drejtësia e këtyre sistemeve të AI hetohen rregullisht për shkak të shqetësimeve në rritje mbi potencialin për paragjykim dhe diskriminim. Përdorimi i AI në polici ngre gjithashtu pyetje në lidhje me përgjegjshmërinë, pasi shpesh duhet të bëhet e qartë se kush është përgjegjës për vendimet e marra nga algoritmet. Ky seksion raporti do të shqyrtojë disa nga tendencat në teknologjinë e policisë dhe krimit (dhe pasojat e tyre etike) ku Quantumrun Foresight po fokusohet në 2023.
13
Listë
Listë
Përparimet teknologjike nuk janë të kufizuara në sektorin privat dhe qeveritë në mbarë botën po miratojnë gjithashtu risi dhe sisteme të ndryshme për të përmirësuar dhe përmirësuar qeverisjen. Ndërkohë, legjislacioni antitrust ka parë një rritje të dukshme gjatë viteve të fundit pasi shumë qeveri ndryshuan dhe rritën rregulloret e industrisë së teknologjisë për të barazuar fushën e lojës për kompanitë më të vogla dhe më tradicionale. Fushatat e dezinformimit dhe mbikëqyrja publike kanë qenë gjithashtu në rritje, dhe qeveritë në mbarë globin, si dhe organet joqeveritare, po ndërmarrin hapa për të rregulluar dhe eliminuar këto kërcënime për të mbrojtur qytetarët. Ky seksion raporti do të shqyrtojë disa nga teknologjitë e miratuara nga qeveritë, konsideratat e qeverisjes etike dhe tendencat antitrust në të cilat Quantumrun Foresight po fokusohet në 2023.
27
Listë
Listë
Tendencat e transportit po zhvendosen drejt rrjeteve të qëndrueshme dhe multimodale për të reduktuar emetimet e karbonit dhe për të përmirësuar cilësinë e ajrit. Ky ndryshim përfshin kalimin nga mënyrat tradicionale të transportit, të tilla si automjetet me naftë, në opsione më miqësore me mjedisin si makinat elektrike, transporti publik, çiklizmi dhe ecja. Qeveritë, kompanitë dhe individët po investojnë gjithnjë e më shumë në infrastrukturë dhe teknologji për të mbështetur këtë tranzicion, duke përmirësuar rezultatet mjedisore dhe duke nxitur ekonomitë lokale dhe krijimin e vendeve të punës. Ky seksion raporti do të mbulojë tendencat e transportit ku Quantumrun Foresight po fokusohet në vitin 2023.
29
Listë
Listë
Nga shtimi i inteligjencës njerëzore te "algoritmet franken", ky seksion raporti hedh një vështrim më të afërt në tendencat e sektorit të AI/ML ku Quantumrun Foresight po fokusohet në vitin 2023. Inteligjenca artificiale dhe mësimi i makinerive fuqizojnë kompanitë të marrin vendime më të mira dhe më të shpejta, të thjeshtojnë proceset , dhe automatizoni detyrat. Jo vetëm që ky përçarje po transformon tregun e punës, por po ndikon gjithashtu në shoqërinë në përgjithësi, duke ndryshuar mënyrën se si njerëzit komunikojnë, blejnë dhe aksesojnë informacionin. Përfitimet e jashtëzakonshme të teknologjive AI/ML janë të qarta, por ato mund të paraqesin gjithashtu sfida për organizatat dhe organet e tjera që kërkojnë t'i zbatojnë ato, duke përfshirë shqetësimet rreth etikës dhe privatësisë.
28
Listë
Listë
Kjo listë mbulon njohuritë e tendencave për të ardhmen e inovacionit në farmaci, njohuri të kuruara në 2022.
40
Listë
Listë
Dronët e dorëzimit po revolucionarizojnë mënyrën e dorëzimit të paketave, duke reduktuar kohën e dorëzimit dhe duke ofruar fleksibilitet më të madh. Ndërkohë, dronët e vëzhgimit përdoren për qëllime të ndryshme, nga monitorimi i kufijve deri tek inspektimi i të mbjellave. "Cobots", ose robotët bashkëpunues, po bëhen gjithashtu gjithnjë e më të popullarizuar në sektorin e prodhimit, duke punuar së bashku me punonjësit njerëzorë për të rritur efikasitetin dhe produktivitetin. Këto makina mund të ofrojnë përfitime të shumta, duke përfshirë sigurinë e shtuar, kosto më të ulëta dhe cilësi të përmirësuar. Ky seksion raporti do të shikojë zhvillimet e shpejta në robotikë ku Quantumrun Foresight po fokusohet në vitin 2023.
22
Listë
Listë
Kjo listë mbulon njohuritë e tendencave për të ardhmen e shpërndarjes së ushqimit, njohuri të kuruara në 2023.
56
Listë
Listë
Kjo listë mbulon njohuritë e tendencave për të ardhmen e tendencave të eksplorimit të hënës, njohuri të kuruara në 2023.
24
Listë
Listë
Kjo listë mbulon njohuritë e tendencave për të ardhmen e industrisë së restoranteve, njohuri të kuruara në 2023.
23
Listë
Listë
Kjo listë mbulon njohuritë e tendencave për të ardhmen e eksplorimit të Marsit, njohuri të kuruara në 2022.
51