VI HJÄLPER KUNDER FRÅN FRAMTIDA TRENDER

Quantumruns plattform för AI-trend och framsynsproffs hjälper ditt team att utforska framtida affärsidéer.

Utforska framtida trender

Trendiga prognoser Nya Filter Dela en prognos
klick klick klick
109140
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
EU arbetar för att införa en kostsam koldioxidskatt på utsläppsintensiva industrier, men vad betyder det för utvecklingsekonomier?
108670
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Länder överväger nu att införa internationella koldioxidskattesystem, men kritiker hävdar att detta system kan påverka global handel negativt.
108669
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Forskare undersöker potentialen hos en hjärn-dator-hybrid som kan gå dit silikondatorer inte kan.
108668
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Riskaptiten för tekniska startups minskar i takt med att finansiell osäkerhet hägrar.
108667
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Klimatförändringarna påverkar människokroppen, vilket kan få långsiktiga konsekvenser för folkhälsan.
85720
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Flera globala studier har visat att psykedeliska droger kan användas i behandlingar för mental hälsa; dock saknas fortfarande regler.
85718
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Återförsäljare försöker minska miljöpåverkan från e-handel genom att gå över till elektriska leveransfordon och fabriker som drivs med förnybar energi.
85717
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Kunder söker varumärken som svarar mot deras unika preferenser och erbjuder anpassningsbara alternativ.
85178
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Universitet införlivar ChatGPT i klassrummet för att lära eleverna hur man använder det på ett ansvarsfullt sätt.
85161
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Genom att bädda in finansiella tjänster kan varumärken enkelt integrera finansiella transaktioner i sin redan existerande betalningsteknologistapel.
85160
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Dammtåliga ytor kan gynna olika industrier, inklusive elektronik, rymdforskning och smarta hem.
84607
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Blockchain kan optimera värdepappershandel och avvecklingar genom smarta kontrakt.
84606
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Robo-rådgivare är inställda på att demokratisera tillgången till finansiell rådgivning och eliminera risker för mänskliga fel
78866
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Perovskite-solceller, som tänjer på gränserna för energieffektivitet, är redo att förändra energiförbrukningen.
78865
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Effektivare solceller inleder en ny era av prisvärd, förnybar energi som kan omforma städer och industrier.
78864
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Att integrera AI för krigsspelssimuleringar kan automatisera försvarsstrategier och policy, vilket väcker frågor om hur man etiskt använder AI i strid.
78863
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Generativ AI gör anpassad antikroppsdesign möjlig, lovar personliga medicinska genombrott och snabbare läkemedelsutveckling.
78862
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Generativ AI demokratiserar konstnärlig kreativitet men öppnar upp etiska frågor om vad det innebär att vara original.
78727
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Kampen om kritiska råvaror närmar sig en febernivå när regeringar strävar efter att minimera beroendet av export.
78726
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Länder bildar nya ekonomiska och geopolitiska allierade för att navigera i en alltmer konfliktfylld miljö.
78725
Insiktsinlägg
Insiktsinlägg
Leverantörsmångfald skyddar inte bara företag från störningar utan bidrar också till lokal ekonomisk tillväxt.