Vi hjälper kunder att utvecklas utifrån framtida trender

Quantumrun Foresight är ett konsult- och forskningsföretag som använder långsiktig strategisk framsynthet för att hjälpa företag och statliga myndigheter att utvecklas utifrån framtida trender.

Affärsvärdet av strategisk framsyn

I över 10 år har vårt framsynsarbete hållit strategi-, innovations- och FoU-team före störande marknadsskiften och har bidragit till att utveckla innovativa produkter, tjänster, lagstiftning och affärsmodeller.

Allt integrerat inuti

Quantumrun Framsynsplattform.

Framtida innehållspartnerskap

Intresserad av tankeledarskap med framtidstema eller redaktionella tjänster för innehållsmarknadsföring? Samarbeta med vår redaktion för att producera framtidsfokuserat varumärkesinnehåll.

Utforska framtida affärsmöjligheter

Tillämpa framsynsmetoder för att utveckla idéer för nya produkter, tjänster, policyidéer eller affärsmodeller.

Rådgivningstjänster

Tillämpa strategisk framsyn med tillförsikt. Våra kontoansvariga guidar ditt team genom vår lista över tjänster för att hjälpa dig uppnå innovativa affärsresultat. Forskningsstöd. Produkt eller tjänst idé. Högtalare och workshops. Företagsbedömningar. Marknadsövervakning. Och mycket mer.

Framsynsmetodik

Strategisk framsyn ger organisationer bättre beredskap i utmanande marknadsmiljöer. Våra analytiker och konsulter hjälper organisationer att fatta mer välgrundade beslut för att vägleda deras medel- till långsiktiga affärsstrategier.

Välj ett datum för att schemalägga ett introduktionssamtal