Trendlistor

Lista
Lista
Den här listan täcker trendinsikter om framtiden för entreprenörskap, insikter sammanställda 2022.
36
Lista
Lista
Den här listan täcker trendinsikter om framtida bildesigninnovationer, insikter utvalda 2022.
50
Lista
Lista
Den här listan täcker trendinsikter om framtiden för smartphonetrender, insikter sammanställda 2022.
44
Lista
Lista
Denna lista täcker trendinsikter om framtiden för klimatförändringar, insikter sammanställda 2022.
90
Lista
Lista
Allt eftersom tekniken fortsätter att utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt, har de etiska konsekvenserna av dess användning blivit allt mer komplexa. Frågor som integritet, övervakning och ansvarsfull användning av data har hamnat i centrum med den snabba tillväxten av teknologier, inklusive smarta bärbara enheter, artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT). Den etiska användningen av teknik väcker också bredare samhälleliga frågor om jämlikhet, tillgång och fördelningen av fördelar och skador. Som ett resultat blir etiken kring tekniken mer kritisk än någonsin och kräver pågående diskussioner och policyskapande. Detta rapportavsnitt kommer att belysa några aktuella och pågående data- och teknologietrender som Quantumrun Foresight fokuserar på 2023.
29
Lista
Lista
Denna lista täcker trendinsikter om framtiden för avfallshantering, insikter sammanställda 2023.
31
Lista
Lista
Denna lista täcker trendinsikter om framtiden för telekommunikationsindustrin, insikter sammanställda 2023.
50
Lista
Lista
Denna lista täcker trendinsikter om världens befolknings framtid, insikter sammanställda 2022.
56
Lista
Lista
Den här listan täcker trendinsikter om framtiden för gruvindustrin, insikter sammanställda 2022.
59
Lista
Lista
Covid-19-pandemin slog affärsvärlden upp i olika branscher, och operativa modeller kanske aldrig blir desamma igen. Till exempel har den snabba övergången till distansarbete och onlinehandel accelererat behovet av digitalisering och automatisering, vilket för alltid förändrat hur företag gör affärer. Detta rapportavsnitt kommer att täcka de makrotrender som Quantumrun Foresight fokuserar på under 2023, inklusive de ökande investeringarna i teknologier som molnberäkning, artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) för att effektivisera verksamheten och bättre betjäna kunderna. Samtidigt kommer 2023 utan tvekan att innehålla många utmaningar, såsom datasekretess och cybersäkerhet, när företag navigerar i ett ständigt föränderligt landskap. I vad som har kallats den fjärde industriella revolutionen kan vi se företag – och verksamhetens natur – utvecklas i en aldrig tidigare skådad takt.
26
Lista
Lista
Den här listan täcker trendinsikter om framtiden för kollektivtrafik, insikter sammanställda 2022.
27
Lista
Lista
Under de senaste åren har nya terapier och tekniker utvecklats för att möta behoven av psykisk vård. Detta rapportavsnitt kommer att täcka behandlingar och procedurer för mental hälsa som Quantumrun Foresight fokuserar på 2023. Till exempel, medan traditionella samtalsterapier och medicinering fortfarande används i stor utsträckning, finns andra innovativa tillvägagångssätt, inklusive framsteg inom psykedelika, virtuell verklighet och artificiell intelligens (AI) ), dyker också upp. Att kombinera dessa innovationer med konventionella behandlingar för mental hälsa kan avsevärt förbättra hastigheten och effektiviteten av behandlingar för mental välbefinnande. Användningen av virtuell verklighet, till exempel, möjliggör en säker och kontrollerad miljö för exponeringsterapi. Samtidigt kan AI-algoritmer hjälpa terapeuter att identifiera mönster och skräddarsy behandlingsplaner för individuella behov.
20
Lista
Lista
Från mänsklig AI-förstärkning till "franken-algoritmer", detta rapportavsnitt tar en närmare titt på AI/ML-sektorns trender Quantumrun Foresight fokuserar på 2023. Artificiell intelligens och maskininlärning ger företag möjlighet att fatta bättre och snabbare beslut, effektivisera processer , och automatisera uppgifter. Denna störning förändrar inte bara arbetsmarknaden, den påverkar också samhället i allmänhet och förändrar hur människor kommunicerar, handlar och får tillgång till information. De enorma fördelarna med AI/ML-tekniker är tydliga, men de kan också innebära utmaningar för organisationer och andra organ som vill implementera dem, inklusive oro kring etik och integritet.
27
Lista
Lista
Medan covid-19-pandemin skakade global sjukvård, kan den också ha accelererat branschens tekniska och medicinska framsteg de senaste åren. Detta rapportavsnitt kommer att ta en närmare titt på några av de pågående hälsovårdsutvecklingarna som Quantumrun Foresight fokuserar på 2023. Till exempel ger framsteg inom genetisk forskning och mikro- och syntetisk biologi nya insikter om sjukdomsorsaker och strategier för förebyggande och behandling. Som ett resultat skiftar sjukvårdens fokus från reaktiv behandling av symtom till proaktiv hälsohantering. Precisionsmedicin – som använder genetisk information för att skräddarsy behandling till individer – blir allt vanligare, liksom bärbara teknologier som moderniserar patientövervakning. Dessa trender är redo att förändra vården och förbättra patienternas resultat, men de saknar inte några etiska och praktiska utmaningar.
23
Lista
Lista
Världen ser snabba framsteg inom miljöteknik som syftar till att minska negativa ekologiska effekter. Dessa tekniker omfattar många områden, från förnybara energikällor och energieffektiva byggnader till vattenreningssystem och gröna transporter. Likaså blir företag allt mer proaktiva i sina hållbarhetsinvesteringar. Många ökar ansträngningarna för att minska sitt koldioxidavtryck och minimera avfall, inklusive att investera i förnybar energi, implementera hållbara affärsmetoder och använda miljövänliga material. Genom att anamma grön teknik hoppas företag minska sin miljöpåverkan samtidigt som de drar fördel av kostnadsbesparingar och förbättrat varumärkesrykte. Detta rapportavsnitt kommer att täcka de gröna tekniska trenderna Quantumrun Foresight fokuserar på 2023.
29
Lista
Lista
Politiken har verkligen inte varit opåverkad av tekniska framsteg. Till exempel påverkar artificiell intelligens (AI), desinformation och "djupa förfalskningar" djupgående global politik och hur information sprids och uppfattas. Framväxten av dessa teknologier har gjort det lättare för individer och organisationer att manipulera bilder, videor och ljud, vilket skapar djupa förfalskningar som är svåra att upptäcka. Denna trend har lett till en ökning av desinformationskampanjer för att påverka den allmänna opinionen, manipulera val och så splittring, vilket i slutändan har lett till ett minskat förtroende för traditionella nyhetskällor och en allmän känsla av förvirring och osäkerhet. Detta rapportavsnitt kommer att utforska några av trenderna kring teknik inom politiken som Quantumrun Foresight fokuserar på 2023.
22
Lista
Lista
Quantumrun Foresights årliga trendrapport syftar till att hjälpa enskilda läsare att bättre förstå de trender som kommer att forma deras liv under de kommande decennierna och att hjälpa organisationer att fatta mer välgrundade beslut för att vägleda deras strategier på medellång till lång sikt. I denna 2023-utgåva förberedde Quantumrun-teamet 674 unika insikter, uppdelade i 27 delrapporter (nedan) som spänner över en mångsidig samling av tekniska genombrott och samhällsförändringar. Läs fritt och dela brett!
27
Lista
Lista
Den här listan täcker trendinsikter om framtiden för marsutforskning, insikter sammanställda 2022.
51
Lista
Lista
Transporttrender skiftar mot hållbara och multimodala nätverk för att minska koldioxidutsläppen och förbättra luftkvaliteten. Denna förändring inkluderar en övergång från traditionella transportsätt, som dieseldrivna fordon, till mer miljövänliga alternativ som elbilar, kollektivtrafik, cykling och gång. Regeringar, företag och individer investerar i allt större utsträckning i infrastruktur och teknik för att stödja denna övergång, förbättra miljöresultaten och främja lokala ekonomier och skapa jobb. Detta rapportavsnitt kommer att täcka transporttrenderna som Quantumrun Foresight fokuserar på under 2023.
29
Lista
Lista
Denna lista täcker trendinsikter om framtiden för apoteksinnovation, insikter utvalda 2022.
40