2039 க்கான ஜெர்மனி கணிப்புகள்

1 ஆம் ஆண்டில் ஜெர்மனியைப் பற்றிய 2039 கணிப்புகளைப் படிக்கவும், இந்த ஆண்டு அதன் அரசியல், பொருளாதாரம், தொழில்நுட்பம், கலாச்சாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை அனுபவிக்கும். இது உங்கள் எதிர்காலம், நீங்கள் எதற்காக இருக்கிறீர்கள் என்பதைக் கண்டறியவும்.

குவாண்டம்ரன் தொலைநோக்கு இந்த பட்டியலை தயார் செய்தேன்; எதிர்காலப் போக்குகளிலிருந்து நிறுவனங்கள் செழிக்க உதவும் மூலோபாய தொலைநோக்குப் பார்வையைப் பயன்படுத்தும் எதிர்கால ஆலோசனை நிறுவனம்.

2039 இல் ஜெர்மனிக்கான சர்வதேச உறவுகள் கணிப்புகள்

2039 இல் ஜெர்மனியை பாதிக்கும் சர்வதேச உறவுகளின் கணிப்புகள் பின்வருமாறு:

2039 இல் ஜெர்மனிக்கான அரசியல் கணிப்புகள்

2039ல் ஜெர்மனியை பாதிக்கும் அரசியல் தொடர்பான கணிப்புகள் பின்வருமாறு:

2039 இல் ஜெர்மனிக்கான அரசாங்க கணிப்புகள்

2039ல் ஜெர்மனியை பாதிக்கும் அரசு தொடர்பான கணிப்புகள்:

2039 இல் ஜெர்மனிக்கான பொருளாதார கணிப்புகள்

2039 இல் ஜெர்மனியை பாதிக்கும் பொருளாதாரம் தொடர்பான கணிப்புகள் பின்வருமாறு:

2039 இல் ஜெர்மனிக்கான தொழில்நுட்ப கணிப்புகள்

2039 இல் ஜெர்மனியை பாதிக்கும் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான கணிப்புகள் பின்வருமாறு:

2039 இல் ஜெர்மனிக்கான கலாச்சார கணிப்புகள்

2039 இல் ஜெர்மனியை பாதிக்கும் கலாச்சாரம் தொடர்பான கணிப்புகள் பின்வருமாறு:

  • 67 இல் 21 மில்லியனில் இருந்து 15.9 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது 2018 மில்லியனாக வளர்கிறது. வாய்ப்பு: 60 சதவீதம்1

2039 இல் பாதுகாப்பு கணிப்புகள்

2039 இல் ஜெர்மனியை பாதிக்கும் பாதுகாப்பு தொடர்பான கணிப்புகள் பின்வருமாறு:

2039 இல் ஜெர்மனிக்கான உள்கட்டமைப்பு கணிப்புகள்

2039 இல் ஜெர்மனியை பாதிக்கும் உள்கட்டமைப்பு தொடர்பான கணிப்புகள் பின்வருமாறு:

2039 இல் ஜெர்மனிக்கான சுற்றுச்சூழல் கணிப்புகள்

2039 இல் ஜெர்மனியை பாதிக்கும் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான கணிப்புகள் பின்வருமாறு:

2039 இல் ஜெர்மனிக்கான அறிவியல் கணிப்புகள்

2039 இல் ஜெர்மனியை பாதிக்கும் அறிவியல் தொடர்பான கணிப்புகள் பின்வருமாறு:

2039 இல் ஜெர்மனிக்கான சுகாதார கணிப்புகள்

2039 இல் ஜெர்மனியை பாதிக்கும் உடல்நலம் தொடர்பான கணிப்புகள் பின்வருமாறு:

2039 இலிருந்து மேலும் கணிப்புகள்

2039 முதல் உலகளாவிய முன்கணிப்புகளைப் படிக்கவும் - இங்கே கிளிக் செய்யவும்

இந்த ஆதாரப் பக்கத்திற்கான அடுத்த திட்டமிடப்பட்ட புதுப்பிப்பு

ஜனவரி 7, 2022. கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜனவரி 7, 2020.

பரிந்துரைகள்?

ஒரு திருத்தத்தை பரிந்துரைக்கவும் இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை மேம்படுத்த.

மேலும், எங்களுக்கு குறிப்பு எதிர்கால தலைப்பு அல்லது போக்கு பற்றி நாங்கள் மறைக்க விரும்புகிறீர்கள்.