வேலையின் எதிர்காலம்

துணைத்தலைப்பு உரை (Word ஆவணத்திலிருந்து உரையை பாதுகாப்பாக நகலெடுத்து ஒட்டுவதற்கு 'Wordலிருந்து ஒட்டு' பொத்தானை மட்டும் பயன்படுத்தவும்)

47% வேலைகள் மறைந்து போகின்றன. வரவிருக்கும் தசாப்தங்களில் எந்தெந்த தொழில்கள் உயரும் மற்றும் வீழ்ச்சியடையும் என்பதையும், உங்கள் பணியிடத்தில் உள்ள நிலையை இப்போது சீர்குலைக்கும் சக்திகளையும் அறிக. வேலையின் எதிர்காலத்தைப் பற்றிய உள் ரகசியங்களைப் பெறுங்கள்.

பட கடன்:

Flickr by Digiart2001 | jason.kuffer