పని యొక్క భవిష్యత్తు

ఉపశీర్షిక టెక్స్ట్ (వర్డ్ డాక్ నుండి టెక్స్ట్‌ను సురక్షితంగా కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయడానికి 'Paste From Word' బటన్‌ను మాత్రమే ఉపయోగించండి)

47% ఉద్యోగాలు కనుమరుగవుతున్నాయి. రాబోయే దశాబ్దాల్లో ఏయే పరిశ్రమలు పెరగబోతున్నాయి మరియు పతనం కాబోతున్నాయి, అలాగే ఇప్పుడు మీ కార్యాలయంలోని యథాతథ స్థితికి అంతరాయం కలిగించే శక్తులు ఏమిటో తెలుసుకోండి. పని యొక్క భవిష్యత్తు గురించి అంతర్గత రహస్యాలను పొందండి.

చిత్రం క్రెడిట్:

Digiart2001 ద్వారా Flickr | jason.kuffer