การคาดการณ์ของเยอรมนีสำหรับปี 2039

อ่าน 1 การคาดการณ์เกี่ยวกับเยอรมนีในปี 2039 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศนี้จะประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มันคืออนาคตของคุณ ค้นพบสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่

มองการณ์ไกลควอนตัมรัน จัดทำรายการนี้ บริษัทที่ปรึกษาแห่งอนาคตที่ใช้การมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้บริษัทเติบโตจากแนวโน้มในอนาคต

การคาดการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำหรับเยอรมนีในปี 2039

การคาดการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเยอรมนีในปี 2039 ได้แก่:

การคาดการณ์ทางการเมืองสำหรับเยอรมนีในปี 2039

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองที่จะส่งผลกระทบต่อเยอรมนีในปี 2039 ได้แก่:

การคาดการณ์ของรัฐบาลสำหรับเยอรมนีในปี 2039

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลว่าจะส่งผลกระทบต่อเยอรมนีในปี 2039 ได้แก่:

การคาดการณ์เศรษฐกิจสำหรับเยอรมนีในปี 2039

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อเยอรมนีในปี 2039 ได้แก่:

การคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับเยอรมนีในปี 2039

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อเยอรมนีในปี 2039 ได้แก่:

การคาดการณ์ทางวัฒนธรรมสำหรับเยอรมนีในปี 2039

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่จะส่งผลกระทบต่อเยอรมนีในปี 2039 ได้แก่:

  • จำนวนผู้ที่มีอายุมากกว่า 67 ปีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 21 ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก 15.9 ล้านคนในปี 2018 ความน่าจะเป็น: 60 เปอร์เซ็นต์1

การคาดการณ์การป้องกันในปี 2039

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจะส่งผลกระทบต่อเยอรมนีในปี 2039 รวมถึง:

การคาดการณ์โครงสร้างพื้นฐานสำหรับเยอรมนีในปี 2039

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่จะส่งผลกระทบต่อเยอรมนีในปี 2039 ได้แก่:

การคาดการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเยอรมนีในปี 2039

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อเยอรมนีในปี 2039 ได้แก่:

การคาดการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยอรมนีในปี 2039

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อเยอรมนีในปี 2039 ได้แก่:

การพยากรณ์สุขภาพสำหรับเยอรมนีในปี 2039

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่จะส่งผลกระทบต่อเยอรมนีในปี 2039 ได้แก่:

การคาดการณ์เพิ่มเติมจากปี 2039

อ่านคำทำนายชั้นนำระดับโลกจากปี 2039 - คลิกที่นี่

การอัปเดตตามกำหนดเวลาถัดไปสำหรับหน้าทรัพยากรนี้

7 มกราคม 2022 ปรับปรุงล่าสุด 7 มกราคม 2020

ข้อเสนอแนะ?

แนะนำให้แก้ไข เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของหน้านี้

นอกจากนี้ ให้ทิปเรา เกี่ยวกับหัวข้อหรือแนวโน้มในอนาคตที่คุณต้องการให้เราพูดถึง