การคาดการณ์ของแอฟริกาใต้สำหรับปี 2040

อ่านคำทำนาย 7 เรื่องเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ในปี 2040 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศนี้จะประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มันคืออนาคตของคุณ ค้นพบสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่

มองการณ์ไกลควอนตัมรัน จัดทำรายการนี้ บริษัทที่ปรึกษาแห่งอนาคตที่ใช้การมองการณ์ไกลเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้บริษัทเติบโตจากแนวโน้มในอนาคต

การคาดการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสำหรับแอฟริกาใต้ในปี 2040

การคาดการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อแอฟริกาใต้ในปี 2040 ได้แก่:

การคาดการณ์ทางการเมืองสำหรับแอฟริกาใต้ในปี 2040

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองที่จะส่งผลกระทบต่อแอฟริกาใต้ในปี 2040 ได้แก่:

การคาดการณ์ของรัฐบาลสำหรับแอฟริกาใต้ในปี 2040

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลว่าจะส่งผลกระทบต่อแอฟริกาใต้ในปี 2040 ได้แก่:

การคาดการณ์เศรษฐกิจสำหรับแอฟริกาใต้ในปี 2040

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อแอฟริกาใต้ในปี 2040 ได้แก่:

การคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับแอฟริกาใต้ในปี 2040

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อแอฟริกาใต้ในปี 2040 ได้แก่:

การทำนายวัฒนธรรมสำหรับแอฟริกาใต้ในปี 2040

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่จะส่งผลกระทบต่อแอฟริกาใต้ในปี 2040 ได้แก่:

การคาดการณ์การป้องกันในปี 2040

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันจะส่งผลกระทบต่อแอฟริกาใต้ในปี 2040 รวมถึง:

การคาดการณ์โครงสร้างพื้นฐานสำหรับแอฟริกาใต้ในปี 2040

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานที่จะส่งผลกระทบต่อแอฟริกาใต้ในปี 2040 ได้แก่:

  • ปัจจุบันลมเป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้ซึ่งสร้างพลังงาน 38GW โอกาส: 75%1

การคาดการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับแอฟริกาใต้ในปี 2040

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อแอฟริกาใต้ในปี 2040 ได้แก่:

  • ช้างแอฟริกา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริกาสูญพันธุ์ โอกาส: 40%1

การคาดการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับแอฟริกาใต้ในปี 2040

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อแอฟริกาใต้ในปี 2040 ได้แก่:

การพยากรณ์สุขภาพสำหรับแอฟริกาใต้ในปี 2040

การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่จะส่งผลกระทบต่อแอฟริกาใต้ในปี 2040 ได้แก่:

  • ปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในแอฟริกาใต้ โอกาส: 90%1
  • อายุขัยเฉลี่ยของแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้นเจ็ดปีเป็น 69.3 ปีเมื่อเทียบกับ 62.4 ปีในปี 2016 โอกาส: 85%1

การคาดการณ์เพิ่มเติมจากปี 2040

อ่านคำทำนายชั้นนำระดับโลกจากปี 2040 - คลิกที่นี่

การอัปเดตตามกำหนดเวลาถัดไปสำหรับหน้าทรัพยากรนี้

7 มกราคม 2022 ปรับปรุงล่าสุด 7 มกราคม 2020

ข้อเสนอแนะ?

แนะนำให้แก้ไข เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของหน้านี้

นอกจากนี้ ให้ทิปเรา เกี่ยวกับหัวข้อหรือแนวโน้มในอนาคตที่คุณต้องการให้เราพูดถึง