อนาคตของปัญญาประดิษฐ์

ข้อความหัวเรื่องย่อย (ใช้เฉพาะปุ่ม 'วางจาก Word' เพื่อคัดลอกและวางข้อความจากเอกสาร Word อย่างปลอดภัย)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในอนาคตจะเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจและสังคมของเราอย่างไร เราจะมีชีวิตอยู่ในอนาคตที่เราอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิต AI-robot (ala Star Wars) หรือเราจะข่มเหงและกดขี่มนุษย์ AI (Bladerunner) แทน? เรียนรู้ความลับวงในเกี่ยวกับอนาคตของปัญญาประดิษฐ์

เครดิตภาพ:

Flickr โดย Digiart2001 | jason.kuffer