Kinabukasan ng artificial intelligence

Teksto ng subheading (gamitin LANG ang pindutang 'I-paste Mula sa Salita' upang ligtas na kopyahin at i-paste ang teksto mula sa isang Word doc)

Paano muling huhubog ng mga Artificial Intelligences (AI) sa hinaharap ang ating ekonomiya at ating lipunan? Mabubuhay ba tayo sa isang hinaharap kung saan tayo ay magkakasamang nabubuhay sa mga nilalang na AI-robot (ala Star Wars) o sa halip ay uusigin at aalipinin natin ang mga nilalang ng AI (Bladerunner)? Alamin ang mga lihim ng tagaloob tungkol sa hinaharap ng artificial intelligence.

Imahe ng Credit:

Flickr ng Digiart2001 | jason.kuffer