Xếp hạng công ty

Quantumrun công bố các báo cáo xếp hạng hàng năm về hàng nghìn công ty trên toàn cầu dựa trên khả năng họ vẫn hoạt động kinh doanh cho đến năm 2030. Nhấp vào bất kỳ danh sách nào bên dưới để xem lại bảng xếp hạng.

Để tìm hiểu thêm về các tiêu chí chúng tôi sử dụng để chấm điểm các báo cáo xếp hạng của Quantumrun và các điểm dữ liệu được sử dụng để chấm điểm chúng, hãy theo các liên kết bên dưới:

Hướng dẫn chấm điểm xếp hạng Quantumrun

Các điểm dữ liệu được sử dụng để đo lường