Dự đoán của Hoa Kỳ cho năm 2038

Đọc 2 dự đoán về Hoa Kỳ vào năm 2038, một năm sẽ chứng kiến ​​đất nước này trải qua những thay đổi đáng kể về chính trị, kinh tế, công nghệ, văn hóa và môi trường. Đó là tương lai của bạn, hãy khám phá những gì bạn đang ở.

Tầm nhìn lượng tử chuẩn bị danh sách này; Một công ty tư vấn tương lai sử dụng tầm nhìn chiến lược để giúp các công ty phát triển từ các xu hướng trong tương lai.

Những dự đoán về quan hệ quốc tế đối với Hoa Kỳ vào năm 2038

Các dự đoán về quan hệ quốc tế sẽ tác động đến Hoa Kỳ vào năm 2038 bao gồm:

Dự đoán chính trị cho Hoa Kỳ vào năm 2038

Các dự đoán liên quan đến chính trị sẽ tác động đến Hoa Kỳ vào năm 2038 bao gồm:

Dự đoán của chính phủ cho Hoa Kỳ vào năm 2038

Các dự đoán liên quan đến chính phủ sẽ tác động đến Hoa Kỳ vào năm 2038 bao gồm:

Dự đoán kinh tế Hoa Kỳ vào năm 2038

Các dự đoán liên quan đến kinh tế sẽ tác động đến Hoa Kỳ vào năm 2038 bao gồm:

  • Nhiều trường cao đẳng đóng cửa do dân số trẻ của Mỹ bị thu hẹp Khả năng xảy ra: 70 phần trăm1

Dự đoán công nghệ cho Hoa Kỳ vào năm 2038

Các dự đoán liên quan đến công nghệ sẽ tác động đến Hoa Kỳ vào năm 2038 bao gồm:

Dự đoán văn hóa cho Hoa Kỳ vào năm 2038

Các dự đoán liên quan đến văn hóa sẽ tác động đến Hoa Kỳ vào năm 2038 bao gồm:

Dự đoán quốc phòng vào năm 2038

Các dự đoán liên quan đến quốc phòng sẽ tác động đến Hoa Kỳ vào năm 2038 bao gồm:

Dự đoán về cơ sở hạ tầng cho Hoa Kỳ vào năm 2038

Các dự đoán liên quan đến cơ sở hạ tầng sẽ tác động đến Hoa Kỳ vào năm 2038 bao gồm:

Dự đoán về môi trường cho Hoa Kỳ vào năm 2038

Các dự đoán liên quan đến môi trường sẽ tác động đến Hoa Kỳ vào năm 2038 bao gồm:

Dự đoán khoa học cho Hoa Kỳ vào năm 2038

Các dự đoán liên quan đến khoa học sẽ tác động đến Hoa Kỳ vào năm 2038 bao gồm:

Dự đoán về sức khỏe của Hoa Kỳ vào năm 2038

Các dự đoán liên quan đến sức khỏe sẽ tác động đến Hoa Kỳ vào năm 2038 bao gồm:

Dự đoán khác từ năm 2038

Đọc các dự đoán toàn cầu hàng đầu từ năm 2038 - nhấn vào đây để liên lạc với chúng tôi

Cập nhật được lên lịch tiếp theo cho trang tài nguyên này

Ngày 7 tháng 2022 năm 7. Cập nhật lần cuối ngày 2020 tháng XNUMX năm XNUMX.

Gợi ý?

Đề nghị sửa chữa để cải thiện nội dung của trang này.

Cũng thế, Khuyên chúng tôi về bất kỳ chủ đề hoặc xu hướng nào trong tương lai mà bạn muốn chúng tôi đề cập.