dự đoán văn hóa cho năm 2038 | Dòng thời gian trong tương lai

Đọc dự đoán văn hóa cho năm 2038, một năm sẽ chứng kiến ​​những thay đổi và sự kiện văn hóa biến đổi thế giới như chúng ta biết — chúng ta khám phá nhiều thay đổi này bên dưới.

dự báo văn hóa cho năm 2038

Dự báo
Vào năm 2038, một số xu hướng và đột phá văn hóa sẽ được công bố rộng rãi, ví dụ:
  • NASA gửi một tàu ngầm tự hành để khám phá các đại dương của Titan. 1
  • Dân số thế giới dự báo đạt 9,032,348,000 1

Các bài báo công nghệ liên quan cho năm 2038:

Xem tất cả 2038 xu hướng

Khám phá các xu hướng từ một năm khác trong tương lai bằng cách sử dụng các nút dòng thời gian bên dưới