Dự đoán cho năm 2048 | Dòng thời gian trong tương lai

Đọc 2 dự đoán cho năm 2048, một năm sẽ chứng kiến ​​thế giới biến đổi theo những cách lớn và nhỏ; điều này bao gồm sự gián đoạn trong toàn bộ lĩnh vực văn hóa, công nghệ, khoa học, sức khỏe và kinh doanh của chúng tôi. Đó là tương lai của bạn, hãy khám phá những gì bạn đang ở.

Tầm nhìn lượng tử đã chuẩn bị danh sách này; MỘT xu hướng thông minh công ty tư vấn sử dụng tầm nhìn xa chiến lược để giúp các công ty phát triển mạnh mẽ trong tương lai xu hướng dự đoán. Đây chỉ là một trong nhiều tương lai có thể xảy ra mà xã hội có thể trải qua.

Dự báo nhanh cho năm 2048

Dự báo nhanh
  • Dân số thế giới dự báo đạt 9,619,869,000 1
  • Doanh số bán xe điện trên thế giới đạt 25,046,667 1

Dự báo quốc gia vào năm 2048

Đọc dự báo về năm 2048 cụ thể cho nhiều quốc gia, bao gồm:

Xem tất cả

Khám phá các xu hướng từ một năm khác trong tương lai bằng cách sử dụng các nút dòng thời gian bên dưới