අනාගත ප්‍රවණතා වලින් දියුණු වෙන්න

ක්වොන්ටම්රන්
දුරදක්නා
වේදිකාව

අභියෝගය

78% සමාගම් උපාය මාර්ග සැලසුම් කිරීමේදී සහ නව නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීමේදී නැගී එන ප්‍රවණතා සලකා බැලීමට අසමත් වේ. මෙම සමාගම් කඩාකප්පල් වීමේ වැඩි අවදානමකට මුහුණ දී ඇති අතර මග හැරුණු වෙළඳපල අවස්ථා හේතුවෙන් ආදායම් අහිමි වේ.

අපේ විසදුම

ඔබේ කණ්ඩායමට ඉඩ දෙන දුරදක්නා වේදිකාවක ආයෝජනය කරන්න බාහිරකරණය කිරීම ප්රවණතා පර්යේෂණ, ස්වයංක්‍රීය කරන්න වෙළඳපල විශ්ලේෂණය සහ උත්පාදනය කරන්න නව ව්‍යාපාර/ප්‍රතිපත්ති අදහස් පියවර තුනකින්:

1. සෑම සතියේ දිනකම ඔබේ කණ්ඩායම සඳහා නිෂ්පාදනය කර එකතු කරන ලද කර්මාන්ත ප්‍රවණතා බුද්ධි අභිරුචි හරහා බ්‍රවුස් කරන්න.

2. ඔබ විසින් පාලනය කරන අභිරුචි ලැයිස්තු වලට අදාළ ප්‍රවණතා වාර්තා සහ පර්යේෂණ සබැඳි පිටු සලකුණු කරන්න.

3. වෙළඳපල ඛණ්ඩනය ස්වයංක්‍රීය කිරීමට, උපාය සැලසුම් ස්වයංක්‍රීය කිරීමට සහ පරිමාණ අදහස් උත්පාදනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති දෘශ්‍යකරණයන් බවට එම ලැයිස්තු ක්ෂණිකව පරිවර්තනය කරන්න.

ප්රවණතා වාර්තා කිරීම සහ CURATION

  • 30,000+ ප්‍රවණතා වාර්තා සහ සංඥා වර්ධනය වන පුස්තකාලයකට ප්‍රවේශ වන්න.
  • ව්‍යවසාය ගිණුම්වලට දිනපතා අභිරුචිකරණය කළ ප්‍රවණතා වාර්තා ලැබේ.
  • ඔබේ කණ්ඩායමේ අභ්‍යන්තර ප්‍රවණතා පර්යේෂණ වේදිකාවට ආයාත කරන්න නොමිලේ.*
  • පහත දක්වා ඇති සහයෝගී "ව්‍යාපෘති" දෘශ්‍යකරණයන් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සංක්‍ෂිප්ත "ලැයිස්තු" වෙත ප්‍රවණතා පර්යේෂණ පිටු සලකුණු කරන්න.

ස්වයංක්‍රීය වෙළඳපල ඛණ්ඩනය

මෙම ව්‍යාපෘති පිටුව ඔබේ ප්‍රවණතා පර්යේෂණයේ වෙළඳපල ඛණ්ඩනය ස්වයංක්‍රීය කරයි: වෙළඳපොළට කාලය, කඩාකප්පල්කාරී විභවය, වෙළඳපල සම්මත කිරීම, තාක්‍ෂණ පරිණතභාවය, සිදුවීමේ සම්භාවිතාව සහ තවත් බොහෝ දේ!

වෙළඳපල කොටස් පෙරදසුන

ප්රධාන ලක්ෂණය 2: ඔබේ වේදිකා ප්‍රවණතා පර්යේෂණ Market Segmenter ව්‍යාපෘති අතුරුමුහුණත වෙත ආයාත කරන්න සහ විචල්‍යයන් සහ පෙරසිටුවීම් දුසිම් ගණනක් භාවිතයෙන් ඔබේ පර්යේෂණ ගවේෂණය කිරීමට සහ කොටස් කිරීමට ඔබේ කණ්ඩායම සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න. 

නිෂ්පාදන අදහස් සොයා ගන්න

මෙම චලනය කළ හැකි ත්‍රිමාණ ජාලකය නිෂ්පාදන, සේවා, නීති සම්පාදනය සහ ව්‍යාපාර ආකෘති සඳහා නව්‍ය අදහස් මොළය කුණාටු කිරීමට උපකාරී වන ප්‍රවණතා අතර සැඟවුණු සබඳතා හඳුනා ගැනීමට කණ්ඩායම්වලට ඉඩ සලසයි.

Ideation එන්ජින් පෙරදසුන

ප්රධාන ලක්ෂණය 3: Ideation Engine ව්‍යාපෘති අතුරුමුහුණතට ඔබේ වේදිකා ප්‍රවණතා පර්යේෂණ ආයාත කරන්න සහ අනාගත ව්‍යාපාර පිරිනැමීම්වලට අනුබල දෙන ප්‍රවණතා කණ්ඩායම් පෙරීමට සහ දෘශ්‍යමය වශයෙන් හුදකලා කිරීමට ඔබේ කණ්ඩායම සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න.

ස්වයංක්‍රීය උපාය මාර්ග සැලසුම් කිරීම

ප්‍රමුඛත්වය දීමට චතුරස්‍ර ප්‍රස්ථාර එකතුවක් (SWOT, VUCA, සහ උපාය මාර්ග සැලසුම්කරු) භාවිතයෙන් මධ්‍යම සිට දිගු පරාසයක උපාය මාර්ග සිතියම් ප්‍රශස්ත කරන්න කවදා ද අනාගත අවස්ථාවක් හෝ අභියෝගයක් ගැන අවධානය යොමු කිරීමට, ආයෝජනය කිරීමට හෝ ක්‍රියා කිරීමට.

උපාය මාර්ග සැලසුම්කරු සමාලෝචනය

ප්රධාන ලක්ෂණය 4: Strategy Planner ව්‍යාපෘති අතුරුමුහුණතට ඔබේ වේදිකා ප්‍රවණතා පර්යේෂණ ආයාත කරන්න සහ විවිධ උපාය මාර්ගික අවධානයට නැඹුරු පර්යේෂණ ගවේෂණය කිරීමට සහ කොටස් කිරීමට ඔබේ කණ්ඩායම සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න.

වටිනාකම යෝජනා

පිරිවැය සහ පරිපාලක කාලය අඩු කිරීම සඳහා ප්‍රවණතා-විශේෂිත පර්යේෂණ ක්‍රියාකාරකම් අතිරේක කිරීම හෝ පැවරීම.

වැඩි වටිනාකමක් ඇති කාර්යයන්/ව්‍යාපෘති සඳහා සේවක කාලය නිදහස් කරමින් දිනපතා අභිරුචි කළ පර්යේෂණ ලබා ගන්න.

අතපසු වූ වෙළඳපල අවස්ථා හේතුවෙන් බාහිර බාධා කිරීම් සහ අහිමි වූ ආදායමෙන් අවදානම අඩු කිරීම.

අභිරුචිගත ප්‍රවණතා බුද්ධිය.
ස්වයංක්‍රීය වෙළඳපල ඛණ්ඩනය.
ස්වයංක්‍රීය උපාය මාර්ග සැලසුම් කිරීම.
පරිමාණය කළ හැකි නිෂ්පාදන අදහස.

ඇතුළත සියලු ඒකාබද්ධ

Quantumrun Foresight Platform

කර්මාන්ත ප්‍රවණතා ක්‍රියාකාරී ව්‍යාපාරික තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය බවට පරිවර්තනය කරන්න. තීරණ ගැනීම වැඩිදියුණු කිරීම, පරිපාලක වියදම් කපා හැරීම සහ ඔබේ මෙහෙයුම් සඳහා ප්‍රවණතා පර්යේෂණ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් කාලය ඉතිරි කර ගැනීම.

සගයන් සමඟ වේදිකාව බෙදා ගන්න

වේදිකාවේ ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ කෙටි PDF දළ විශ්ලේෂණයක් බාගන්න, එසේම අදාළ සගයන් සහ පාර්ශවකරුවන් සමඟ බෙදා ගැනීමට මිල ගණන් සහ සැලසුම් තොරතුරු.

ලාභ නොලබන හෝ පශ්චාත්-ද්විතියික ආයතනයකට අයත්ද?

අපගේ ආයතනික සමාජ වගකීම් (CSR) මූලධර්ම මත ක්‍රියා කරමින්, Quantumrun Foresight ලාභ නොලබන සංවිධාන, ස්වාධීන දුරදක්නා පර්යේෂකයන් සහ පශ්චාත්-ද්විතීයික අධ්‍යාපන ආයතන වෙත වේදිකා දායකත්වයන් පරිත්‍යාග කිරීමට කැපවී සිටී. වැඩිදුර ඉගෙන ගැනීමට අප අමතන්න.