Chúng tôi giúp khách hàng phát triển từ các xu hướng trong tương lai

Quantumrun Foresight là một công ty tư vấn và nghiên cứu sử dụng tầm nhìn xa chiến lược tầm xa để giúp các tập đoàn và cơ quan chính phủ phát triển mạnh mẽ từ các xu hướng trong tương lai.

Giá trị kinh doanh của tầm nhìn xa chiến lược

Trong hơn 10 năm, công việc tầm nhìn xa của chúng tôi đã giữ cho các nhóm chiến lược, đổi mới và R&D trước những thay đổi đột phá của thị trường và đã góp phần phát triển các sản phẩm, dịch vụ, luật pháp và mô hình kinh doanh sáng tạo.

Tất cả được tích hợp bên trong

Nền tảng tầm nhìn lượng tử.

Hợp tác nội dung tương lai

Quan tâm đến các dịch vụ biên tập tiếp thị nội dung hoặc lãnh đạo tư tưởng theo chủ đề tương lai? Cộng tác với nhóm biên tập của chúng tôi để sản xuất nội dung có thương hiệu tập trung vào tương lai.

Khám phá các cơ hội kinh doanh trong tương lai

Áp dụng các phương pháp có tầm nhìn xa để phát triển ý tưởng cho các sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng chính sách hoặc mô hình kinh doanh mới.

Dịch vụ tư vấn

Áp dụng tầm nhìn chiến lược với sự tự tin. Người quản lý tài khoản của chúng tôi sẽ hướng dẫn nhóm của bạn thông qua danh sách các dịch vụ của chúng tôi để giúp bạn đạt được kết quả kinh doanh sáng tạo. Hỗ trợ nghiên cứu. Ý tưởng sản phẩm hoặc dịch vụ. Diễn giả và hội thảo. đánh giá doanh nghiệp. giám sát thị trường. Và nhiều hơn nữa.

Phương pháp tầm nhìn xa

Tầm nhìn chiến lược trao quyền cho các tổ chức với sự chuẩn bị được cải thiện trong môi trường thị trường đầy thách thức. Các nhà phân tích và chuyên gia tư vấn của chúng tôi giúp các tổ chức đưa ra các quyết định sáng suốt hơn để hướng dẫn các chiến lược kinh doanh trung và dài hạn của họ.

Chọn một ngày để lên lịch cuộc gọi giới thiệu