2040 માટે દક્ષિણ આફ્રિકાની આગાહીઓ

7 માં દક્ષિણ આફ્રિકા વિશેની 2040 આગાહીઓ વાંચો, એક વર્ષ જે આ દેશને તેની રાજનીતિ, અર્થશાસ્ત્ર, ટેક્નોલોજી, સંસ્કૃતિ અને પર્યાવરણમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તનનો અનુભવ થશે. તે તમારું ભવિષ્ય છે, તમે શેના માટે છો તે શોધો.

ક્વોન્ટમરુન અગમચેતી આ યાદી તૈયાર કરી; ભવિષ્યવાદી કન્સલ્ટિંગ ફર્મ કે જે કંપનીઓને ભવિષ્યના વલણોથી આગળ વધવામાં મદદ કરવા વ્યૂહાત્મક અગમચેતીનો ઉપયોગ કરે છે.

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોની આગાહીઓ

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકાને અસર કરશે તેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોની આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે રાજનીતિની આગાહીઓ

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકાને અસર કરશે તેવી રાજનીતિ સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે સરકારની આગાહીઓ

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકાને અસર કરવાની સરકાર સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે અર્થતંત્રની આગાહીઓ

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકાને અસર કરશે તેવી અર્થવ્યવસ્થા સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે તકનીકી આગાહીઓ

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકાને અસર કરશે તેવી ટેક્નોલોજી સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે સંસ્કૃતિની આગાહીઓ

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકાને અસર કરશે તેવી સંસ્કૃતિ સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2040 માટે સંરક્ષણની આગાહીઓ

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકાને પ્રભાવિત કરવાની સંરક્ષણ સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2040માં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની આગાહીઓ

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકાને અસર કરશે તેવી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

  • પવન હવે 38GW ઉર્જા ઉત્પન્ન કરતો દક્ષિણ આફ્રિકાનો સૌથી મોટો પાવર સ્ત્રોત છે. સંભાવના: 75%1

2040માં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે પર્યાવરણની આગાહીઓ

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકાને અસર કરશે તેવી પર્યાવરણ સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

  • આફ્રિકાના સૌથી મોટા સસ્તન પ્રાણીઓ આફ્રિકન હાથીઓ લુપ્ત થઈ ગયા છે. સંભાવના: 40%1
  • આફ્રિકા: WWF કહે છે કે જો કંઇ કરવામાં નહીં આવે તો 2040 સુધીમાં આફ્રિકન હાથીઓ લુપ્ત થઈ જશે.આ આગાહી પર મત આપો

2040માં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે વિજ્ઞાનની આગાહીઓ

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકાને અસર કરશે તેવી વિજ્ઞાન સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકા માટે આરોગ્યની આગાહીઓ

2040 માં દક્ષિણ આફ્રિકાને અસર કરશે તેવી આરોગ્ય સંબંધિત આગાહીઓમાં શામેલ છે:

  • ડાયાબિટીસ હવે દક્ષિણ આફ્રિકામાં મૃત્યુના મુખ્ય કારણોમાંનું એક છે. સંભાવના: 90%1
  • 69.3માં 62.4 વર્ષની સરખામણીમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનું સરેરાશ આયુષ્ય સાત વર્ષ વધીને 2016 વર્ષ થયું છે. સંભાવના: 85%1

2040 થી વધુ આગાહીઓ

2040 ની ટોચની વૈશ્વિક આગાહીઓ વાંચો - અહીં ક્લિક કરો

આ સંસાધન પૃષ્ઠ માટે આગામી સુનિશ્ચિત અપડેટ

જાન્યુઆરી 7, 2022. છેલ્લે અપડેટ 7 જાન્યુઆરી, 2020.

સૂચનો?

સુધારો સૂચવો આ પૃષ્ઠની સામગ્રીને સુધારવા માટે.

પણ, અમને ટિપ કરો કોઈપણ ભાવિ વિષય અથવા વલણ વિશે તમે અમને આવરી લેવા માગો છો.