2038 को लागि संयुक्त राज्य अमेरिका भविष्यवाणी

2 मा संयुक्त राज्य अमेरिका को बारे मा 2038 भविष्यवाणीहरु पढ्नुहोस्, एक वर्ष जुन यो देशले यसको राजनीति, अर्थशास्त्र, प्रविधि, संस्कृति, र वातावरण मा महत्वपूर्ण परिवर्तन अनुभव गर्नेछ। यो तपाइँको भविष्य हो, तपाइँ के मा हुनुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्।

Quantumrun दूरदर्शिता यो सूची तयार; एक भविष्यवादी परामर्श फर्म जसले कम्पनीहरूलाई भविष्यका प्रवृत्तिहरूबाट फस्टाउन मद्दत गर्न रणनीतिक दूरदर्शिता प्रयोग गर्दछ।

2038 मा संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भविष्यवाणी

सन् २०२७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई प्रभाव पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका भविष्यवाणीहरू समावेश छन्:

2038 मा संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी राजनीति भविष्यवाणी

2038 मा संयुक्त राज्यमा प्रभाव पार्ने राजनीति सम्बन्धी भविष्यवाणीहरू समावेश छन्:

2038 मा संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी सरकारी भविष्यवाणी

2038 मा संयुक्त राज्यमा प्रभाव पार्ने सरकारसँग सम्बन्धित भविष्यवाणीहरू समावेश छन्:

2038 मा संयुक्त राज्य अमेरिका को लागि अर्थव्यवस्था भविष्यवाणी

2038 मा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई प्रभाव पार्ने अर्थव्यवस्था सम्बन्धी भविष्यवाणीहरू समावेश छन्:

  • अमेरिकाको कम युवा जनसंख्याको कारण धेरै कलेजहरू बन्द छन्। सम्भावना: 70 प्रतिशत1

सन् २०२७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि प्राविधिक भविष्यवाणीहरू

2038 मा संयुक्त राज्यमा प्रभाव पार्ने टेक्नोलोजी सम्बन्धी भविष्यवाणीहरू समावेश छन्:

2038 मा संयुक्त राज्य अमेरिका को लागि संस्कृति भविष्यवाणी

2038 मा संयुक्त राज्यमा प्रभाव पार्ने संस्कृति सम्बन्धित भविष्यवाणीहरू समावेश छन्:

2038 को लागि रक्षा भविष्यवाणी

2038 मा संयुक्त राज्यलाई प्रभाव पार्ने रक्षा सम्बन्धित भविष्यवाणीहरू समावेश छन्:

2038 मा संयुक्त राज्य अमेरिका को लागि पूर्वाधार भविष्यवाणी

2038 मा संयुक्त राज्यमा प्रभाव पार्ने पूर्वाधार सम्बन्धी भविष्यवाणीहरू समावेश छन्:

सन् २०२७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि वातावरणीय भविष्यवाणी

2038 मा संयुक्त राज्यमा प्रभाव पार्ने वातावरण सम्बन्धी भविष्यवाणीहरू समावेश छन्:

2038 मा संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी विज्ञान भविष्यवाणी

2038 मा संयुक्त राज्यमा प्रभाव पार्ने विज्ञान सम्बन्धित भविष्यवाणीहरू समावेश छन्:

2038 मा संयुक्त राज्य अमेरिका को लागी स्वास्थ्य भविष्यवाणी

2038 मा संयुक्त राज्यमा प्रभाव पार्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी भविष्यवाणीहरू समावेश छन्:

२०२१ बाट थप भविष्यवाणीहरू

2038 बाट शीर्ष विश्वव्यापी भविष्यवाणीहरू पढ्नुहोस् - यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

यस स्रोत पृष्ठको लागि अर्को अनुसूचित अद्यावधिक

जनवरी ७, २०२२। अन्तिम अपडेट जनवरी ७, २०२०।

सुझावहरू?

सच्याउन सुझाव दिनुहोस् यस पृष्ठको सामग्री सुधार गर्न।

साथै, हामीलाई टिप्नुहोस् कुनै पनि भविष्यको विषय वा प्रवृतिको बारेमा तपाईले हामीलाई कभर गर्न चाहानुहुन्छ।