Llwch craff: Synwyryddion microelectromecanyddol i chwyldroi gwahanol sectorau

CREDYD DELWEDD:
Credyd Delwedd
iStock

Llwch craff: Synwyryddion microelectromecanyddol i chwyldroi gwahanol sectorau

Llwch craff: Synwyryddion microelectromecanyddol i chwyldroi gwahanol sectorau

Testun is-bennawd
Disgwylir i rwydweithiau o lwch craff newid y ffordd y mae Rhyngrwyd Pethau'n gweithredu, gan chwyldroi ystod eang o ddiwydiannau o ganlyniad.
  • Awdur:
  • enw awdur
   Rhagolwg Quantumrun
  • Mawrth 16, 2022

  Postio testun

  Mae ymchwilwyr modern yn gweithio ar systemau llwch clyfar a allai alluogi arloesiadau mawr mewn meddygaeth, ymchwil wyddonol, a'r diwydiannau trwm.  

  Cyd-destun llwch smart

  Mae llwch clyfar yn ddyfais fach iawn sy'n aml yn gweithredu ochr yn ochr â dwsinau i gannoedd i filoedd o ddyfeisiau eraill o'r fath, a gall pob un weithredu fel cydran unigol o system gyfrifiadurol fwy. Mae llwch clyfar yn cynnwys ystod o systemau microelectromecanyddol diwifr bach (MEMS), fel robotiaid, camerâu, synwyryddion, a mecanweithiau cyfathrebu eraill. Mae MEMS yn y pen draw wedi'u cysylltu â rhwydwaith cyfrifiadurol yn ddi-wifr i ddadansoddi'r data a gaffaelwyd trwy dechnoleg adnabod amledd radio (RFID). 

  Mae MEMS, a elwir hefyd yn motes, yn casglu data, gan gynnwys golau, tymheredd, dirgryniadau, cyflymiad, gwasgedd, sain, straen, a lleithder. Mae'r data hwn yn cael ei drosglwyddo o un system microelectromecanyddol i un arall nes iddo gyrraedd y nod trosglwyddo. Mae prif swyddogaethau MEMS yn cynnwys (1) casglu data, (2) prosesu'r data gyda system gyfrifiadurol yn ddi-wifr, (3) a chyfathrebu'r data i'r cwmwl neu MEMS eraill yn ddi-wifr.

  Mae rhai ymchwilwyr yn dadlau bod llwch craff yn cynrychioli'r esblygiad nesaf ar gyfer Rhyngrwyd Pethau (IoT). Mae'r dyfeisiau hyn wedi dod yn fwy datblygedig, ac yn cael eu hintegreiddio ym mhobman o dechnolegau cwsmeriaid fel thermostatau craff i gynhyrchion sector corfforaethol fel synwyryddion bach sy'n monitro cynhyrchiant ffynnon olew. 

  Fodd bynnag, yn unol â Hype Cycle Gartner, bydd technolegau llwch smart yn cymryd dros ddegawd i gyflawni defnydd prif ffrwd a chwyldroi'r IoT ar raddfa fasnachol. 

  Effaith aflonyddgar

  Oherwydd eu pwysau a'u maint, gellir gosod dyfeisiau llwch craff yn hawdd mewn mannau cul ac anghysbell i gasglu gwybodaeth fanwl mewn sefyllfaoedd amrywiol. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae technoleg llwch smart wedi bod yn fuddiol iawn mewn gwahanol ddiwydiannau a gwaith ymchwil. Er enghraifft:

  • Gellid gosod llwch craff hefyd y tu mewn i'r corff dynol i wirio adferiad organau sydd wedi'u difrodi ac esgyrn wedi torri. 
  • Gellid defnyddio'r MEMS bach hyn hefyd yn y diwydiant amaeth i fonitro anghenion amrywiol planhigion, megis rheoli plâu ac amseroedd dyfrio. 
  • Mae ymchwilwyr yn UC Berkeley wedi profi y gall llwch niwtral ddadansoddi swyddogaethau'r ymennydd.

  Cwestiynau i wneud sylwadau arnynt

  • Pa gymwysiadau eraill ydych chi'n meddwl y bydd technoleg llwch craff yn cael ei defnyddio dros y degawd nesaf?
  • Sut y dylai llywodraethau reoleiddio'r dechnoleg hon i gyfyngu ar ei chamddefnydd?

  Cyfeiriadau mewnwelediad

  Cyfeiriwyd at y cysylltiadau poblogaidd a sefydliadol canlynol ar gyfer y mewnwelediad hwn: