RYDYM YN HELPU CLEIENTIAID I FFYNU O TUEDDIADAU'R DYFODOL

Bydd platfform tueddiadau AI Quantumrun a gweithwyr proffesiynol rhagwelediad yn helpu'ch tîm i archwilio syniadau busnes sy'n barod ar gyfer y dyfodol.

cliciwch cliciwch cliciwch
109140
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae’r UE yn gweithio i roi treth garbon gostus ar waith ar ddiwydiannau allyriadau-ddwys, ond beth mae hyn yn ei olygu i economïau sy’n datblygu?
108670
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gwledydd bellach yn ystyried gosod cynlluniau treth carbon rhyngwladol, ond mae beirniaid yn honni y gallai'r system hon effeithio'n negyddol ar fasnach fyd-eang.
108669
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae ymchwilwyr yn edrych i mewn i botensial hybrid ymennydd-cyfrifiadur a all fynd lle na all cyfrifiaduron silicon.
108668
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae'r archwaeth risg ar gyfer busnesau newydd ym maes technoleg yn lleihau wrth i ansicrwydd ariannol ddod i'r amlwg.
108667
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar y corff dynol, a allai gael canlyniadau hirdymor i iechyd y cyhoedd.
85720
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae sawl astudiaeth fyd-eang wedi dangos y gellir defnyddio cyffuriau seicedelig mewn triniaethau iechyd meddwl; fodd bynnag, mae diffyg rheoliadau o hyd.
85718
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae manwerthwyr yn ceisio lleihau effaith amgylcheddol e-fasnach trwy symud i gerbydau dosbarthu trydan a ffatrïoedd yn rhedeg ar ynni adnewyddadwy.
85717
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cwsmeriaid yn chwilio am frandiau sy'n ymateb i'w dewisiadau unigryw ac yn cynnig opsiynau y gellir eu haddasu.
85178
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae prifysgolion yn ymgorffori ChatGPT yn yr ystafell ddosbarth i ddysgu myfyrwyr sut i'w ddefnyddio'n gyfrifol.
85161
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gwreiddio gwasanaethau ariannol yn caniatáu i frandiau integreiddio trafodion ariannol yn ddiymdrech â'u pentwr technoleg taliadau sy'n bodoli eisoes.
85160
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall arwynebau sy'n gwrthsefyll llwch fod o fudd i ddiwydiannau amrywiol, gan gynnwys electroneg, ymchwil gofod, a chartrefi craff.
84607
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall Blockchain wneud y gorau o fasnachu gwarantau a setliadau trwy gontractau smart.
84606
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Robo-gynghorwyr ar fin democrateiddio mynediad at gyngor ariannol a dileu risgiau camgymeriadau dynol
78866
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae celloedd solar Perovskite, gan wthio ffiniau effeithlonrwydd ynni, yn barod i newid y defnydd o ynni.
78865
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae celloedd solar mwy effeithlon yn arwain at gyfnod newydd o ynni adnewyddadwy fforddiadwy a allai ail-lunio dinasoedd a diwydiannau.
78864
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall integreiddio AI ar gyfer efelychiadau gêm ryfel awtomeiddio strategaethau a pholisi amddiffyn, gan godi cwestiynau ar sut i ddefnyddio AI yn foesegol wrth ymladd.
78863
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae AI cynhyrchiol yn gwneud dyluniad gwrthgyrff wedi'i deilwra yn bosibl, gan addo datblygiadau meddygol personol a datblygiad cyffuriau cyflymach.
78862
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae Deallusrwydd Artiffisial cynhyrchiol yn democrateiddio creadigrwydd artistig ond yn agor materion moesegol ar yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn wreiddiol.
78727
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae'r frwydr am ddeunyddiau crai hanfodol yn cyrraedd penllanw wrth i lywodraethau ymdrechu i leihau dibyniaeth ar allforion.
78726
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gwledydd yn ffurfio cynghreiriaid economaidd a geopolitical newydd i lywio amgylchedd sy'n gynyddol llawn gwrthdaro.
78725
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae amrywiaeth cyflenwyr nid yn unig yn amddiffyn busnesau rhag aflonyddwch ond mae hefyd yn cyfrannu at dwf economaidd lleol.