Archwiliwch dueddiadau'r dyfodol

Rhagolygon tueddiadol Nghastell Newydd Emlyn Hidlo Rhannwch ragolwg
cliciwch cliciwch cliciwch
41432
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mewn egwyddor, mae cymell planedau eraill i gael priodweddau tebyg i'r Ddaear yn bosibl, yn ymarferol nid cymaint.
46770
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae rhai gwledydd yn dangos sut y gall llywodraeth ddigidol edrych, ac efallai mai dyma'r peth mwyaf effeithlon erioed.
44267
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae pŵer deallusrwydd artiffisial (AI) a dysgu peiriant (ML) yn cael ei ddefnyddio gan hacwyr i wneud ymosodiadau seiber yn fwy effeithiol a marwol.
44164
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gan Deepfakes enw drwg o gamarwain pobl, ond mae mwy o unigolion yn defnyddio apiau cyfnewid wynebau i gynhyrchu cynnwys ar-lein.
44991
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cwmnïau biotechnoleg yn datblygu microbau wedi'u peiriannu'n enetig a all fod â chymwysiadau pellgyrhaeddol, o ofal iechyd i dechnoleg.
44274
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gwrtaith organig yn addas ar gyfer tyfiant planhigion a gallant helpu i arafu newid yn yr hinsawdd trwy ddal carbon.
43443
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gallai systemau deallusrwydd artiffisial gyflymu datblygiad gweithfeydd pŵer ymasiad niwclear masnachol.
41428
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae lefelau’r môr wedi bod yn codi’n raddol dros y blynyddoedd diwethaf, ond a oes rhywbeth y gall dinasoedd arfordirol ei wneud?
41640
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae buddsoddwyr hedfan ar fin adfywio hedfan uwchsonig gan ddefnyddio technolegau ac atebion arloesol.
44258
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Wrth i ymgyrchoedd dadffurfiad barhau i erydu gwirioneddau sylfaenol, mae sefydliadau a chwmnïau yn addysgu'r cyhoedd am ddulliau o adnabod propaganda ac ymateb.
44363
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae llygryddion, newid hinsawdd, a cholli cynefinoedd cynyddol yn arwain at ddirywiad cyflym mewn bioamrywiaeth yn fyd-eang.
46069
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gwyddonwyr yn cyflymu cynhyrchu genynnau artiffisial i ddatblygu cyffuriau yn gyflym a mynd i'r afael ag argyfyngau iechyd byd-eang.
45750
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gan ddemocrateiddio mynediad cymunedol i'r Rhyngrwyd trwy rwydweithiau rhwyll gymwysiadau diddorol, ond mae preifatrwydd data yn parhau i fod yn bryder mawr.
41541
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae costau uchel cyffuriau presgripsiwn wedi gwneud marchnadoedd du yn ddrwg angenrheidiol.
44723
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae llu o dechnolegau, megis offer gwisgadwy a chyfrifiadura cwmwl, yn adeiladu dyfodol sy'n llawn canolbwyntiau cynhyrchu gwydn ac effeithlon.
41536
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae teithio moesegol yn cymryd uchder newydd wrth i bobl ddechrau newid i gludiant gwyrdd.
41644
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Cyfreithloni canabis a'r effaith bosibl ar droseddwyr sy'n gysylltiedig â photiau a'r gymdeithas fwy.
41526
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae sychder newid hinsawdd wedi gwaethygu dros y pum degawd diwethaf, gan arwain at brinder bwyd a dŵr rhanbarthol ledled y byd.
46457
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Byddinoedd o robotiaid bach wedi'u hysbrydoli gan natur yn cael eu datblygu
44266
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae pandemig COVID-19 a’r cynnydd mewn awtomeiddio wedi amlygu’r angen i uwchsgilio gweithwyr yn barhaus.
42822
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gallai micro-dronau ehangu galluoedd robotiaid hedfan, gan eu galluogi i weithredu mewn lleoliadau tynn a dioddef amgylcheddau anodd.