Archwiliwch dueddiadau'r dyfodol

Rhagolygon tueddiadolNghastell Newydd EmlynHidloRhannwch ragolwg
cliciwch cliciwch cliciwch
42463
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gallai dau ddiferyn llygad ddod yn ffordd newydd o reoli presbyopia gan roi gobaith i'r rhai â chraffter.
41518
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae'r pandemig wedi tynnu sylw at y ffyrdd cyfleus y mae beiciau'n darparu cludiant diogel a rhad, ac nid yw'r duedd yn dod i ben yn fuan.
43932
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall math newydd o fewnblaniad ymennydd o bosibl adfer golwg rhannol i filiynau o bobl sy'n cael trafferth â nam ar eu golwg.
44120
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae dysgu dwfn wedi galluogi amhariadau amrywiol fel awtomeiddio a dadansoddeg data, gan helpu AI i ddod yn ddoethach nag erioed.
41442
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae pigiadau cwmwl yn cynyddu mewn poblogrwydd fel y dewis olaf i ennill y frwydr yn erbyn newid hinsawdd.
41667
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cyffuriau gwrthficrobaidd yn dod yn fwyfwy aneffeithiol wrth i ymwrthedd i gyffuriau ledaenu'n fyd-eang.
41769
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Oni bai bod rhywbeth yn cael ei wneud i glirio sothach gofod, gall archwilio'r gofod fod mewn perygl.
41528
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gallai argraffu 3D yn y sector meddygol arwain at driniaethau cyflymach, rhatach a mwy pwrpasol i gleifion
44163
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall cig wedi'i ddiwyllio fod yn ddewis amgen cynaliadwy i amaethyddiaeth anifeiliaid traddodiadol.
41500
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae Industrial Internet of Things yn caniatáu i ddiwydiannau a chwmnïau gwblhau tasgau'n effeithiol gyda llai o lafur a mwy o awtomeiddio.
43820
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae ymchwil newydd yn awgrymu y gallai ynni dŵr yn yr Unol Daleithiau ostwng 14 y cant yn 2022, o'i gymharu â lefelau 2021, wrth i sychder ac amodau sych barhau.
41787
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae band eang lloeren yn tyfu'n gyflym yn 2021, a disgwylir iddo amharu ar ddiwydiannau sy'n dibynnu ar y rhyngrwyd
43439
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae ymgorffori synwyryddion a dyfeisiau sy'n defnyddio systemau cyfrifiadura cwmwl mewn gwasanaethau a seilwaith trefol wedi agor posibiliadau diddiwedd, yn amrywio o reoli trydan a goleuadau traffig mewn amser real i amseroedd ymateb brys gwell.
45811
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Workers spending their entire workweeks in the office is about to become obsolete as a pandemic-weary workforce vies for more control over their schedules and lives.
44267
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae pŵer deallusrwydd artiffisial (AI) a dysgu peiriant (ML) yn cael ei ddefnyddio gan hacwyr i wneud ymosodiadau seiber yn fwy effeithiol a marwol.
41551
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae symudedd trefol cynaliadwy yn addo cynhyrchiant cynyddol a gwell ansawdd bywyd i bawb.
41510
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae pecynnu arloesol yn lleihau difetha bwyd ac yn galluogi cyfleoedd cludo a storio bwyd newydd.
41440
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae'r rhyfel ar gyffuriau wedi methu; mae'n bryd dod o hyd i ateb newydd i'r broblem
44387
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae Big Tech yn enwog am wasgu cystadleuaeth trwy brynu busnesau newydd bach; fodd bynnag, mae'n ymddangos bod y cwmnïau mawr hyn yn newid strategaethau.
41779
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Sut mae hacwyr yn gweithredu hacio biometrig, a beth maen nhw'n ei wneud gyda'r data biometrig?
44258
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Wrth i ymgyrchoedd dadffurfiad barhau i erydu gwirioneddau sylfaenol, mae sefydliadau a chwmnïau yn addysgu'r cyhoedd am ddulliau o adnabod propaganda ac ymateb.