RYDYM YN HELPU CLEIENTIAID I FFYNU O TUEDDIADAU'R DYFODOL

Bydd platfform tueddiadau AI Quantumrun a gweithwyr proffesiynol rhagwelediad yn helpu'ch tîm i archwilio syniadau busnes sy'n barod ar gyfer y dyfodol.

cliciwch cliciwch cliciwch
109142
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gwledydd yn sefydlu adrannau gwrth-ddadwybodaeth wrth i bolisïau ac etholiadau cenedlaethol gael eu dylanwadu'n fawr gan bropaganda.
109141
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cynnwys camarweiniol yn lledaenu ac yn ffynnu ledled y byd; llywodraethau yn datblygu deddfwriaeth i ddal ffynonellau gwybodaeth anghywir yn atebol.
109140
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae’r UE yn gweithio i roi treth garbon gostus ar waith ar ddiwydiannau allyriadau-ddwys, ond beth mae hyn yn ei olygu i economïau sy’n datblygu?
108670
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gwledydd bellach yn ystyried gosod cynlluniau treth carbon rhyngwladol, ond mae beirniaid yn honni y gallai'r system hon effeithio'n negyddol ar fasnach fyd-eang.
108669
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae ymchwilwyr yn edrych i mewn i botensial hybrid ymennydd-cyfrifiadur a all fynd lle na all cyfrifiaduron silicon.
108668
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae'r archwaeth risg ar gyfer busnesau newydd ym maes technoleg yn lleihau wrth i ansicrwydd ariannol ddod i'r amlwg.
108667
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar y corff dynol, a allai gael canlyniadau hirdymor i iechyd y cyhoedd.
85720
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae sawl astudiaeth fyd-eang wedi dangos y gellir defnyddio cyffuriau seicedelig mewn triniaethau iechyd meddwl; fodd bynnag, mae diffyg rheoliadau o hyd.
85718
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae manwerthwyr yn ceisio lleihau effaith amgylcheddol e-fasnach trwy symud i gerbydau dosbarthu trydan a ffatrïoedd yn rhedeg ar ynni adnewyddadwy.
85717
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae cwsmeriaid yn chwilio am frandiau sy'n ymateb i'w dewisiadau unigryw ac yn cynnig opsiynau y gellir eu haddasu.
85178
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae prifysgolion yn ymgorffori ChatGPT yn yr ystafell ddosbarth i ddysgu myfyrwyr sut i'w ddefnyddio'n gyfrifol.
85161
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae gwreiddio gwasanaethau ariannol yn caniatáu i frandiau integreiddio trafodion ariannol yn ddiymdrech â'u pentwr technoleg taliadau sy'n bodoli eisoes.
85160
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall arwynebau sy'n gwrthsefyll llwch fod o fudd i ddiwydiannau amrywiol, gan gynnwys electroneg, ymchwil gofod, a chartrefi craff.
84607
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall Blockchain wneud y gorau o fasnachu gwarantau a setliadau trwy gontractau smart.
84606
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Robo-gynghorwyr ar fin democrateiddio mynediad at gyngor ariannol a dileu risgiau camgymeriadau dynol
78866
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae celloedd solar Perovskite, gan wthio ffiniau effeithlonrwydd ynni, yn barod i newid y defnydd o ynni.
78865
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae celloedd solar mwy effeithlon yn arwain at gyfnod newydd o ynni adnewyddadwy fforddiadwy a allai ail-lunio dinasoedd a diwydiannau.
78864
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Gall integreiddio AI ar gyfer efelychiadau gêm ryfel awtomeiddio strategaethau a pholisi amddiffyn, gan godi cwestiynau ar sut i ddefnyddio AI yn foesegol wrth ymladd.
78863
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae AI cynhyrchiol yn gwneud dyluniad gwrthgyrff wedi'i deilwra yn bosibl, gan addo datblygiadau meddygol personol a datblygiad cyffuriau cyflymach.
78862
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae Deallusrwydd Artiffisial cynhyrchiol yn democrateiddio creadigrwydd artistig ond yn agor materion moesegol ar yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn wreiddiol.
78727
Postiadau mewnwelediad
Postiadau mewnwelediad
Mae'r frwydr am ddeunyddiau crai hanfodol yn cyrraedd penllanw wrth i lywodraethau ymdrechu i leihau dibyniaeth ar allforion.